بازنشستگان شيرازي به ياري موزه نفت شتافتند

چهارشنبه هفتم تير ماه 1396بازنشستگان شيرازي به ياري موزه نفت شتافتند

اشياء و اسناد قديمي توسط تعدادي از بازنشستگان صنعت نفت در شهر شيراز با همكاري نماينده موزه نفت و كانون بازنشستگان صنعت نفت شيراز به اين موزه اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، از جمله اين اشياء مي توان به يك خنك كننده آب (دولآب) مورد استفاده در سال هاي دهه 1340 خورشيدي در صنعت نفت اشاره كرد. حيدر دهقاني، بازنشسته صنعت نفت و مسئول سابق خدمات و تعميرات پالايشگاه شيراز اين شي را به همراه يك پشه بند قديمي به موزه نفت اهدا كرده است.

photo_2017-06-29_15-54-00

دهقاني كه پيشتر نيز اشيايي را به موزه نفت اهدا كرده بود، در اين باره مي گويد: در آن زمان آب سرد كن وجود نداشت و كساني كه در فضاي باز كار مي كردند، آب را در ظرفي سفالي به نام "حبانه" كه در آن يخ مي ريختند، نگه داشته و مصرف مي كردند، اما كاركناني كه در ارتفاع مشغول كار بودند، از "دولآب" استفاده مي كردند كه سبك تر و قابل جابجايي بود.

از ديگر يادگارهايي كه توسط بازنشستگان شيرازي به موزه نفت اهدا شده است مي توان از دو قطعه فلزي از ابزار آلات دقيق پالايشگاهي اشاره كرد، كه توسط تاجي فرح تاج، همسر مرحوم قربانعلي عنايتي از كاركنان پالايشگاه شيراز، به موزه نفت اهدا شده است.

همچنين عبدالحميد صفارزاده، كارمند ارشد اداره تداركات كالا يك برگ حكم استخدامي مربوط به سال 1251 در شركت نفت و يك برگه حقوق تشويقي در پالايشگاه شيراز مربوط به سال 1352 را به موزه نفت اهدا كرد. لازم به يادآوري است اهداي اين اشياء و اسناد ارزشمند با همكاري و تلاش هاي آقاي حقيقت نژاد رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت در شيراز و خانم قائدي نماينده موزه هاي نفت در اين شهر صورت پذيرفته است.