ابزار اندازه گيري از جنگ دوم جهاني به موزه نفت اهدا شد

يکشنبه یازدهم تير ماه 1396ابزار اندازه گيري از جنگ دوم جهاني به موزه نفت اهدا شد

ابزار اندازه گيري قطر ريل راه آهن و چرخ هاي واگن قطار، متعلق به زمان پهلوي اول، توسط يك بازنشسته صنعت نفت به موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، حسنعلي نسيم، بازنشسته اداره كل ترابري شركت ملي نفت در اهواز كه اين شي را به موزه نفت اهدا كرده است، مي گويد: "اين ابزار اندازه گيري كه شباهت زيادي به كوليس دارد از پدرم به يادگار مانده كه در جنگ جهاني دوم رئيس كارگزيني پالايشگاه آبادان بود.

20170702_121730

به گفته وي از اين ابزار احتمالا براي اندازه گيري قطر ريل راه آهن و يا چرخ واگن هاي قطار در زمان حضور متفقين در ايران در شهريور 1320 استفاده شده است؛ چرا كه متفقين در آن زمان براي ياري رساندن به ارتش خود در جبهه روسيه از خط آهن سراسري ايران استفاده مي كردند.

177

نسيم كه پيشتر نيز اشيايي، از جمله سكه برنز منقش به تصوير اليزابت، ملكه انگلستان را كه به مناسبت سفر وي به ايران، ضرب شده بود، به موزه نفت اهدا كرده است، در سال 1340 به استخدام شركت ملي نفت درآمده و به مدت 36 سال در اين صنعت خدمت كرده است.

164

ماشين دوخت قديمي مورد استفاده در شركت نفت، قاشق و چنگال هايي منقش به آرم شركت نفت ايران و انگليس و فانوسي متعلق به سال 1320 خورشيدي از ديگر اهدايي هاي اين پيشكسوت نفتي به موزه هاي نفت است.