همكاري هاي شركت خطوط لوله و مخابرات با موزه هاي نفت گسترش مي يابد

دوشنبه دوازدهم تير ماه 1396همكاري هاي شركت خطوط لوله و مخابرات با موزه هاي نفت گسترش مي يابد

گسترش همكاري هاي موزه نفت و شركت خطوط لوله و مخابرات، به عنوان يكي از قديمي ترين شركت هاي صنعت نفت، در جلسه اي با حضور رئيس و اعضاي هيات مديره كانون صنفي بازنشستگان اين شركت مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، در اين جلسه محسن ايرواني پور، رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان شركت خطوط لوله و مخابرات با اشاره به جايگاه و قدمت شركت خطوط لوله، آمادگي اين كانون را براي گسترش تعامل با موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اعلام كرد.

برگزاري تورهاي مشترك براي بازديد از تلمبه خانه هاي شركت خطوط لوله و مخابرات كه از تاسيسات قديمي و بعضا داراي ارزش تاريخي در صنعت نفت هستند، از جمله مواردي بود كه در اين نشست مورد تاكيد قرار گرفت. اين تلمبه خانه ها در زماني كه هنوز تعداد پالايشگاه هاي كشور بسيار اندك بود، وظيفه تامين فرآورده هاي نفتي را به نقاط دور و نزديك كشور به عهده داشتند.

20170702_114104

اعضاي هيات مديره كانون صنفي بازنشستگان شركت خطوط لوله و مخابرات همچنين آمادگي خود را براي جلب همكاري بازنسشتگان باسابقه اين شركت با موزه نفت و برگزاري جلسات ديدار و گفت و گو با اين پيشكسوتان اعلام داشتند.

همچنين در اين جلسه محي الدين ميرزايي، به عنوان نماينده موزه نفت در كانون صنفي بازنشستگان شركت خطوط لوله و مخابرات تعيين شد. كانون صنفي بازنشستگان شركت خطوط لوله و مخابرات از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده و در حال حاضر داراي 500 عضو در سراسر كشور است.

در اين نشست آقايان سيد رضا شعار، سالار حسيني (از دانش آموختگان آموزشگاه فني آبادان/ آرتيزان اسكول)، نيك پور، باوي، صابرنژاد، برنده، راهبي، فلاح زاده، قدكساز، از اعضاي كانون بازنشستگان صنفي خطوط لوله و مخابرات، حضور داشتند.