مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران خبر داد:

"جايگاه سوخت شماره چهار تهران" در فهرست آثار ملي ثبت شد

چهارشنبه چهارم مرداد ماه 1396

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران از ثبت جايگاه سوخت شركتي شماره چهار سابق (پمپ بنزين اختصاصي شماره 234 كنوني) در خيابان 15 خرداد تهران به عنوان يك اثر تاريخي خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، دكتر اكبر نعمت الهي، با اعلام اين خبر افزود: جايگاه سوخت قديمي شماره چهار تهران در خيابان 15 خرداد (بوذرجمهري سابق)، پس از طي مراحل قانوني در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، به شماره 31710 در فهرست آثار ملي كشور ثبت شد.

به گفته وي جايگاه شماره چهار، پس از پمپ بنزين قديمي آبادان، دومين جايگاه سوختي است كه با شناسايي و معرفي از سوي مديريت موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ثبت مي رسد.

همچنين زهرا احمدي پور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در نامه اي ثبت اين جايگاه را براي اجرا و ابلاغ به استانداري تهران اعلام كرده است.

گفتني است جايگاه هاي قديمي سوخت در تهران از معماري ويژه اي برخوردار بوده اند كه متاسفانه بسياري از آنها تخريب شده و يا تغيير كاربري يافته اند. قدمت جايگاه سوخت شماره چهار كه توسط " شركت نفت انگليس و ايران " ساخته شده است  به دوران پهلوي اول بازمي گردد.