هدايايي تازه از يك پيشكسوت نفتي

سه شنبه دهم مرداد ماه 1396هدايايي تازه از يك پيشكسوت نفتي

حيدر دهقاني، مسئول سابق خدمات و تعميرات پالايشگاه هاي آبادان و شيراز، اسناد و اشياء جديدي را به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، كارت تبديل اينچ به ميلي متر، كارت مجوز ورود به منطقه تست گاز، گواهينامه رانندگي موتور سيكلت، يك قطعه فلزي دايره شكل مدرج جهت تعيين سايز سيم هاي برق و شماره اي از مجله پيك آبادان، از جمله اشياء و اسناد اهدايي دهقاني به موزه نفت است.

وي كه به عنوان يك پيشكسوت نفتي در دفتر موزه هاي نفت حضور يافته بود، همچنين خاطرات و نكاتي را در ارتباط با اشياء و اسناد اهدايي، جهت ثبت و ضبط در موزه يادآور شد.

وي كه متولد سال 1307 خورشيدي و از جمله كارآموزان نخستين دوره هاي آموزشگاه حرفه اي آبادان در دهه 1320 خورشيدي است، پيشتر نيز اشيايي، از جمله يك "دول آب" را كه به عنوان ظرف نگهداري آب در تابستان مورد استفاده كاركنان شركت نفت قرار مي گرفت، به موزه نفت اهدا كرده بود.

يادآوري مي شود با همكاري كانون بازنشستگان صنعت نفت در شيراز، تا اسناد و مدارك بسياري از سوي پيشكسوتان صنعت نفت در شيراز به موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت اهدا شده است.