معاون شهردار تهران و شهردار منطقه 12 از طرح موزه پمپ بنزين دروزاه دولت ديدن كردند

سه شنبه دهم مرداد ماه 1396معاون شهردار تهران و شهردار منطقه 12 از طرح موزه پمپ بنزين دروزاه دولت ديدن كردند

مجتبي عبداللهي، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران به همراه عابد ملكي، شهردار منطقه 12، از طرح موزه پمپ بنزين دروزاه دولت تهران بازديد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، صبح امروز معاون شهردار تهران و شهردار منطقه 12 به همراه مديران و معاونين منطقه، از مراحل پيش رفت و باز سازي طرح موزه پمپ بنزين دروازه دولت ديدن كردند.

در جريان اين ديدار كه با حضور جمعي از مسئولان بخش هاي مختلف مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت انجام شد، معاون شهردار تهران و شهردار منطقه 12 بر تداوم همكاري شهرداري با طرح راه اندازي موزه پمپ بنزين دروازه دولت تاكيد كردند.

جايگاه پمپ بنزين دروازه دولت، در تقاطع خيابان انقلاب و سعدي، ششمين جايگاه سوختي است كه در تهران ساخته شده و بر اساس اسناد موجود قدمت آن به سال 1310 خورشيدي بازمي گردد.

اين جايگاه در حال حاضر فاز دوم مرمت را پشت سر مي گذارد و قرار است در اين مجموعه بخشي از تاريخ صنعت نفت كشور در حوزه شركت پخش، به نمايش درآيد كه انواع پمپ ها و ظروف، محوطه تخليه سوخت، ايمني و اطفاء حريق و اسناد و مدارك مربوط به چگونگي ثبت و ضبط آمار فروش سوخت را شامل خواهد شد.