در حاشيه "گردهمايي نمايندگان موزه هاي نفت"

كانون بازنشستگان صنعت نفت فارس به عنوان نماينده برتر موزه نفت معرفي شد

يکشنبه بیست و دوم مرداد ماه 1396كانون بازنشستگان صنعت نفت فارس به عنوان نماينده برتر موزه نفت معرفي شد

مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، از كانون بازنشستگان صنعت نفت در استان فارس، به عنوان فعال ترين نماينده موزه نفت در كشور تقدير به عمل آورد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، در مراسمي كه صبح امروز با حضور دكتر اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت برگزار شد، نمايندگان موزه نفت در كانون بازنشستگان استان فارس مورد تقدير قرار گرفتند.

در اين مراسم كه در حاشيه "گردهمايي نمايندگان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور" برگزار شد، فرنگيس اكبري نماينده موزه نفت در كانون بازنشستگان استان فارس و اكبر حقيقت نژاد، رئيس هيات مديره اين كانون، جايزه نماينده فعال موزه نفت را از مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت دريافت داشتند.

دكتر اكبر نعمت الهي در اين مراسم ضمن قدرداني از فعاليت هاي دلسوزانه پيشكسوتان صنعت نفت، تداوم اين همكاري و استمرار فعاليت صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي با موزه هاي نفت را خواستار شد.

در دومين روز از گردهمايي نمايندگان موزه هاي صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي، برنامه بازديد از گنجينه اشياء و مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت در شهر ري، برگزار شد.

يادآوري مي شود، گردهمايي دو روزه نمايندگان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور، به همت موزه هاي صنعت نفت و صندوق هاي بازنشستگي روز گذشته و امروز در تهران برگزار شد.