مشاور مدیر موزه نفت:

خاطره ها منابع ارزشمند تاريخ نفت هستند

دوشنبه بیست و سوم مرداد ماه 1396خاطره ها منابع ارزشمند تاريخ نفت هستند

خاطره ها منابع ارزشمندي را از گذشته صنعت نفت با خود دارند و با كمك آنها مي توان تاريخ اين صنعت را ثبت و ضبط كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، محمد رضا جواهري كه در "گردهمايي نمايندگان موزه هاي صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي" سخن مي گفت، تاكيد كرد: "موزه ها رابطه مستقيمي با موضوع خاطره دارند، چرا كه مكان هاي هستند كه عناصر و تجربيات گذشته در آنها جمع آوري مي شوند تا از فرآموشي و نسيان آنها جلوگيري به عمل آيد."

مشاور مدير موزه هاي نفت با اشاره به اين كه سند به صورت فيزيكي حفظ مي شود، در حالي كه خاطره، اگر ثبت نشود، ممكن است از يادها برود، گفت: " خاطره ها حسي را با خود دارند كه در ساير اسناد تاريخي كمتر ديده مي شود و اگر اين حس ثبت و ضبط شود، مي توان تجربيات و حوادث گذشته را به نسل هاي آينده منتقل كرد."

به گفته وي چنانچه در جمع آوري اسناد و مدارك و ثبت منابع تاريخي تنها به منابع نوشتاري بسنده كنيم، ممكن است از زواياي مختلف رويدادها و حوادث غافل بمانيم.

جواهري با اشاره به اين كه خاطره ها الزاما از سوي افراد و شخصيت هاي مهم نيست، گفت: "گاه يك كارگر ساده مي تواند خاطراتي را داشته باشد كه از محتوا و ارزش تاريخي بالايي برخوردار باشند و بتوان به كمك آنها رويدادهاي گذشته را بازسازي كرد."

يادآوري مي شود، گردهمايي دو روزه نمايندگان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور، به همت موزه هاي صنعت نفت و صندوق هاي بازنشستگي روزهاي 21 و 22 مرداد در تهران برگزار شد.