توسط شركت ملي گاز ايران

تابلوي تمبر یادبود مراسم بهره برداري از خط انتقال گاز دامغان- نكا به موزه نفت اهدا شد

سه شنبه سی و یکم مرداد ماه 1396تابلوي تمبر یادبود مراسم بهره برداري از خط انتقال گاز دامغان- نكا به موزه نفت اهدا شد

تابلوي تمبر يادبود مراسم بهره برداري از خط انتقال گاز دامغان- كياسر- ساري- نكا، مزين به امضاي وزير نفت، به همراه يك برگ تمبر مراسم مذكور، به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، در نامه روابط عمومي شركت ملي گاز، به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، هدف از اهداي اين تابلو حفظ و نگهداري آن در موزه هاي نفت عنوان شده است.

يادآوري مي شود مراسم بهره برداري از خط انتقال گاز دامغان- كياسر- ساري- نكا مرداد ماه امسال با حضور مهندس زنگنه، وزير نفت، استانداران، نمايندگان مجلس و مقامات محلي برگزار شد.