در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

رنجبرزاده به عنوان جانشین مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت منصوب شد

پنج شنبه نهم شهریور ماه 1396رنجبرزاده به عنوان جانشین مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت منصوب شد

ابراهیم رنجبرزاده در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران به عنوان جانشین مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر اكبر نعمت الهی با اشاره به تعهد و توانایی رنجبرزاده، ابراز امیدواری شده وی با عنایت خداوند متعال و همراهی همکاران موزه ها در انجام امور محوله موفق باشد.

یادآوری می شود، رنجبرزاده، پیشتر مدیریت طرح و برنامه ریزی موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت را عهده دار بود.