پژوهشگر برجسته صنعت نفت درگذشت

سه شنبه چهاردهم شهریور ماه 1396پژوهشگر برجسته صنعت نفت درگذشت

علي يعقوبي نژاد پير دير عرصه صنعت نفت پس از مبارزه اي جانانه با بيماري سرطان ،سرانجام تسليم اراده حضرت حق شد.

او كه پژوهشگري فرهنگدوست و ماندگار بود،در كتاب با ارزش "رئيس نفت" به تاريخ سياسي و اجتماعي صنعت نفت در ايران پرداخته بود و به نتايجي درخشان و روشنگر رسيده بود.

علي يعقوبي نژاد در سال 1324 در خانواده نفتي در اهواز متولد شد .او سرانجام پس از مبارزه با سرطان به ديدار معبود واصل شد.

2

او در خانواده اي كاملا نفتي بزرگ شد و پس از سالها تلاش در عرصه نفت ،به جامعه بازنشستگان اين صنعت نفت پيوست و از آن زمان همكاري گسترده اي با مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت داشت. از او كتابهاي ارزشمند "رئيس نفت " و " بوي نفت مي آيد..." منتشر شده بود.

درگذشت استاد علي يعقوبي نژاد را به خانواده آن مرحوم و جامعه بازنشستگان و كاركنان صنعت نفت تسليت مي گوييم.