پمپ بنزين دروازه دولت در فهرست آثار ملي ثبت شد

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1396پمپ بنزين دروازه دولت در فهرست آثار ملي ثبت شد

جايگاه شركتي شماره 6، موسوم به پمپ بنزين دروازه دولت تهران، كه قرار است به موزه پخش فرآورده هاي نفتي تبديل شود، در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، جايگاه شركتي شماره 6، در ابتداي خيابان سعدي و پايين تر از دروازه دولت واقع شده است و قدمت آن به دوران پهلوي اول مي رسد.

اين جايگاه، سومين جايگاه سوختي است كه پس از پمپ بنزين قديمي آبادان و جايگاه سوخت شماره چهار در خيابان 15 خرداد (بوذرجمهري سابق) به ثبت مي رسد و با ثبت آن، تعداد آثار صنعت نفت در فهرست ميراث تاريخي كشور به 105 مورد مي رسد.

گفتني جايگاه شماره 6 از جمله نخستين جايگاه هايي است كه توسط شركت نفت انگليس و ايران در تهران ساخته شده و از معماري ويژه اي برخوردار است. اين در حالي است كه بسياري از جايگاه هاي مشابه متاسفانه در طول زمان تخريب شده و يا تغيير كاربري يافته اند.

يادآوري مي شود با ثبت بنا، از اين پس هر گونه دخل و تصرف يا اقدام و عملياتي كه به تخريب يا تغيير هويت آن منجر شود، برابر مقررات مشمول مجازات خواهد بود.