موزه نفت و گاز كانزاس دوره هاي آموزشي دانش آموزي برگزار مي كند

سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه 1396موزه نفت و گاز كانزاس دوره هاي آموزشي دانش آموزي برگزار مي كند

موزه نفت و گاز كانزاس دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان مقطع چهارم و ششم دبيرستاني برگزار مي كند. اين اقدام با بهره گيري از كمك بنياد جامعه كمربند طلايي در سال تحصيلي 2017 ـ 2018 انجام مي شود.

به گزارش مدير اجرايي موزه، خانم دنيل فيست در اين باره مي گويد:«اين كلاس ها به دانش آموزان محلي دانشي درباره تاريخ محل و جهان با سرفصل هايي از دانش مربوطه ارائه مي كند.»

هدف اين دوره شكل دادن يك برنامه آموزشي در موزه براي معلمان و برنامه آموزشي براي دانش آموزان است. به گفته فيست در گذشته موزه چندين برنامه از اين دست را برگزار كرده است كه مورد توجه والدين، معلمان و دانش آموزان قرار گرفته است تا چنين دوره هايي را تكرار كند.

فيست مي گويد:« من مي خواستم هدفي را در اين كلاسها تعقيب كنم. من مي توانستم فقط به مدرسه بروم و به دانش آموزان درس بدهم. اما من مي خواستم معلمان و دانش آموزان چيز بيشتري از كلاس ها بگيرند. مي خواستم دانش آموزان يك احساس جاذبه نسبت به دانش و تاريخ پيدا كنند و حسي از رابطه را نسبت به موزه داشته باشند.»

كلاس چهارمي ها جزئي از يك برنامه دانش افزايي  پيوسته  با سنگ و معدني هستند و درمي يابند كه اين منابع از كجا مي آيند، چگونه استحصال مي شوند و چگونه به سوخت هاي فسيلي بدل مي شوند.

كلاس ششمي ها هم بخشي از تاريخ جهان را در برنامه پيوسته با اين موضوع ياد مي گيرند كه بر تمدن هاي باستاني متمركز است و مي فهمند كه آنها چگونه از نفت و گاز استفاده مي كردند.  يك كلاس پنجمي هم خواهد بود كه در آن بر تاريخ كانزاس و چگونگي استفاده از فرآورده هاي گازي متمركز مي شويم كه موضوعي حياتي در رشد بارتون خواهد بود. كلاس پنجمي ها سال بعد كار خود را شروع مي كنند. به گفته فيست آنها تصميم گرفته اند كلاس هاي چهارم و ششم را پوشش بدهند تا ببينند برنامه چطور پيش مي رود.

فيست مي افزايد:«ما مي خواستيم كارمان را با يك نمونه ساده آغاز كنيم. سال آينده تحصيلي ما براي  كلاس پنجمي ها هم كلاس مي گذاريم و احتمال دارد براي ديگر كلاس ها هم دوره داشته باشيم.»