مرکز اسناد موزه های نفت منتشر کرد:

اسناد نفتي از نخستين ماه هاي پيروزي انقلاب اسلامي

دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1396اسناد نفتي از نخستين ماه هاي پيروزي انقلاب اسلامي

اسناد حاوی پیشنهادها و رهنمودهايی در خصوص نحوه مدیریت شرکت نفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توسط يكي از اعضاي هیات سرپرستی شرکت ملی نفت، در ابتدای پیروزی انقلاب، به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، منوچهر پارسا كه در سال های 1357 تا 1359 و در زمان سرپرستی حسن نزیه و وزارت دکتر معین فر، به عنوان عضو هیئت سرپرستی شرکت ملی نفت ايران مشغول به کار بود، اسناد ارزشمندي را در اختیار موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت قرار داده است.

اين اسناد كه در حال حاضر در مرکز اسناد موزه هاي صنعت نفت نگهداري مي شود، پیشنهادها و رهنمودهايی را در خصوص نحوه مدیریت شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استعفای جمعی هیات سرپرستی به منظور برطرف كردن محذورات احتمالی مسئولان در زمینه تغییرات در بدنه مدیریتی، همچنين تقاضای بازنشستگی منوچهر پارسا را شامل مي شود.

گفتني است منوچهر پارسا، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1360، سرپرستي امور برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملي نفت را نيز برعهده داشته است.

تصاوير كامل اين اسناد را مي توانيد در بخش "مدارك و اسناد" سايت موزه هاي نفت، مشاهده كنبد.