تابلوها و پلاك هاي ثبت ملي در تاسيسات نفتي تاريخي آبادن نصب شد

دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1396تابلوها و پلاك هاي ثبت ملي در تاسيسات نفتي تاريخي آبادن نصب شد

اماكن و تاسيسات نفتي شهر آبادان كه به عنوان اثر تاريخي ثبت ميراث فرهنگي كشور رسيده اند، با نصب تابلو و پلاك هاي مخصوص مشخص شدند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، تعداد 90 مورد تابلو و پلاك ثبتي ميراث فرهنگي بر بناها و تاسيسات نفتي شهر آبادان نصب شد كه مشخص مي كند، مكان هاي مزبور در زمره آثار ملي كشور به ثبت رسيده اند و هر گونه دخل و تصرف، انتقال و فروش يا تغيير كاربري آنها غيرقانوني بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

تابلو ثبت ملي اماكن نفتي

بنا بر اين گزارش، از جمله آثار صنعت نفت در شهر آبادان كه به تابلوها و پلاك هاي ثبت ميراث فرهنگي مجهز شده اند، مي توان به اسكله تاريخي آبادان، پمپ بنزين قديمي اين شهر (موزه بنزين خانه)، خانه هاي تشريفاتي، آموزشگاه حرفه اي (موزه كارآموزان)، نيروگاه پالايشگاه آبادان، مجموعه انكس و خانه هاي بريم، تلبمه خانه آب، مخازن قديمي و كارگاه ريخته گري پالايشگاه آبادان اشاره كرد.