با موافقت وزير نفت

قديمي ترين سكوي دريايي ايران در فهرست آثار ملي ثبت مي شود

سه شنبه چهارم مهر ماه 1396قديمي ترين سكوي دريايي ايران در فهرست آثار ملي ثبت مي شود

سكوي ميدان نفتي بهرگانسر، قديمي ترين سكوي دريايي ايران، به منظور مرمت و بازسازي در فهرست آثار ملي كشور ثبت مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، سكوي ميدان نفتي بهرگانسر كه در سال 1341 به عنوان اولين سكوي دريايي ايران مورد بهره برداري قرار گرفته است، در پي درخواست مديريت موزه هاي نفت و موافقت مهندس بيژن زنگنه، به عنوان يك اثر ملي ثبت، مرمت و بازسازي مي شود.

سكوي ميدان نفتي بهرگانسر كه نخستين چاه اكتشافي آن در سال 1338 حفر شده، در حال حاضر به سبب فرسودگي از مدار توليد خارج شده و تنها به عنوان منيفولد (جايگزين) چاه هاي بخش جديد ميدان بهرگانسر مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به يادآوري است كه ميدان نفتي بهرگانسر به عنوان اولين ميدان نفتي دريايي خليج فارس با مشاركت شركت آجيپ ايتاليا كشف و بهره برداري از آن از سال 1341 آغاز شد. اين ميدان براي توليد حدود 30 هزار بشكه در روز طراحي شده بود كه بعدها با اضافه شدن بخش هاي جديد ظرفيت آن به 60 هزار بشكه در روز رسيد.

سكوي قديمي ميدان بهرگانسر كه قرار است مورد حفاظت و بازسازي قرار گيرد، داراي سه سكوي توليدي، حفاري و مسكوني است كه در حال حاضر از مدار توليد خارج شده است.