در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

ملايري به عنوان نماينده موزه هاي نفت در منطقه غرب كشور منصوب شد

سه شنبه هیجدهم مهر ماه 1396ملايري به عنوان نماينده موزه هاي نفت در منطقه غرب كشور منصوب شد

منصور ملايري، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران به عنوان نماينده و امين اموال موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در منطقه غرب كشور منصوب شد.

منصور ملايري (2)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به ملايري، چنين آمده است: "نظر به تجارب ارزشمند جنابعالي در حوزه هاي اجرايي، ارتباطي و امور فرهنگي، به موجب اين حكم به عنوان نماينده و امين اموال مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در منطقه غرب كشور، چهت شناسايي، جمع آوري اشيا و اسناد و همكاري در ايجاد موزه در اين منطقه منصوب مي شويد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكم خود اظهار اميدواري كرده كه نماينده موزه هاي نفت در غرب كشور با اتكال به خداوند متعال و حمايت مديران شركت خطوط لوله و مخابرات و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي علمي، تجربي و فرهنگي موجود در منطقه و هماهنگي و همكاري موثر با مجري طرح موزه صنعت نفت غرب كشور، در انجام امور محوله موفق و پيروز باشند.