مدارك و اسناد پيشكسوت كرماني به موزه نفت اهدا شد

چهارشنبه نوزدهم مهر ماه 1396 مدارك و اسناد پيشكسوت كرماني به موزه نفت اهدا شد

مدارك و اسناد علي اكبر فروزنده، پيشكوست و بازنشسته صنعت نفت، از سوي دفتر نمايندگي صندوق بازنشستگي كرمان، به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، يك برگ قرارداد استخدامي مربوط به سال 1338، برگه ماموريبت مربوط به سال 1336، تقدير نامه مربوط به سال 1359، نامه تبريك بازنشستگي مربوط به سال 1358، دفترچه گزارش نويسي از بازديدها مربوط به سال 1362، تصاوير مربوط به دوران خدمت، كليدهاي قديمي نگهباني و يك عدد عينك جوشكاري ساخت انگلستان، از جمله اسناد اهدا شده متعلق به اكبر فروزنده است.

صندوق بازنشستگي كرمان

گفتني است فروزنده، متولد سال 1316، در سال 1338 در صنعت نفت مشغول به كار شده و به مدت 30 سال در اين صنعت خدمت كرده است. آخرين سمت وي معاون منطقه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان بوده است.