مدیر موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت:

سناریويي مدون برای اشیاء و اسناد "باغ موزه شرق صنعت نفت" تدوين مي شود

دوشنبه بیست و چهارم مهر ماه 1396سناریويي مدون برای اشیاء و اسناد

مدیر موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در بازديد از باغ موزه شرق صنعت نفت در کرمان، گفت: "با توجه به روند پیشرفت مرمت باغ موزه شرق صنعت نفت ایران در کرمان، سناریويي مدون برای اشیاء و اسناد اين باغ موزه تدوين مي شود."

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، نعمت الهي كه در جلسه بررسی عملیات اجرایی مرمت باغ موزه شرق صنعت نفت، سخن مي گفت، تاكيد كرد: "اين باغ موزه بايد به گونه اي باشد كه دانش آموزان، دانشجویان و عموم بازدید کنندگان بتوانند اطلاعات خود را در خصوص روند استحراج، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی ارتقاء دهد."

مدیر موزه و مركز اسناد وزارت نفت، هدف از احداث موزه های نفت را لزوم آگاهی مردم از آنچه که در سال ها بر این صنعت خوشنام و بلند آوازه گذشته است برشمرد و افزود: "مراقبت از داشته های صنعت نفت در سرفصل وظایف همه کارکنان این صنعت پرآوازه جای دارد و باید با انتقال درست تاريخ نفت، تاریخ مکتوب و حتی شفاهی اين صنعت را حفظ كنيم."

بازديد از باغ موزه

در اين نشست همچنين جعفر سالاری نسب، مدیر منطقه کرمان روند اجرای اين پروژه را تشريح كرد و افزود: "به منظور مراقبت از سرمایه های ملی وضعیت باع موزه با حساسیت زياد رصد می شود و در آینده نزدیک شاهد افتتاح رسمی آن خواهیم بود."

گفتني است در بازدید از باغ موزه شرق صنعت نفت كشور، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، مشاورین مدیریت موزه ها و دفتر اسناد صنعت نفت و جمعی از مسئولین منطقه حضور داشتند.

باغ موزه شرق صنعت نفت ایران، عمارت قدیمی کنسولگری انگلیس است که در مهر ماه ۱۲۷۳ در محله زریسف توسط سید ابوالحسن خان بیگلری (حاکم کرمان در دوره زندیه) ساخته شده و در حال حاضر به منظور حفظ و نگهداشت، مراحل پایانی مرمت اين بنا در حال انجام است.