تابلو حجاريِ نشانِ شركت ملي نفت، به موزه نفت اهدا شد

سه شنبه شانزدهم آبان ماه 1396تابلو حجاريِ نشانِ شركت ملي نفت، به موزه نفت اهدا شد

قطعه سنگ حجاري شده نشان شركت ملي نفت از سوي پيشكسوت نفتي، به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، علي اصغر حامدي، كارمند بازنشسته و پيشكسوت نفتي، سنگي را كه توسط خود وي حجاري و به آرم شركت ملي نفت ايران، مزين شده است، به موزه نفت اهدا كرد.

حامدي در مورد انگيزه خلق اين اثر مي گويد: " خواستم كاري از خودم در موزه نفت به يادگار بگذارم و اين سنگ را به عنوان نمادي از علاقه خودم به صنعت نفت و براي اهداي به موزه، حجاري كرده ام."

وي كه حجاري را نزد پدرش و پيش از ورود به صنعت نفت، آموخته است، مي افزايد: "تراشكاري اين سنگ با نشان شركت ملي نفت، با توجه به وضع جسماني ضعيف من، حدود يك هفته طول كشيد، زيرا در زمان تراشكاري، دست و ذهن بايد با هم كار كند و دقت و وسواس لازم است تا خط ها درست كنده شود و در نهايت قابل قبول و بدون عيب و ايراد، از كار درآيد."

علي اصغر حامدي، متولد سال 1322 كار در صنعت نفت را از سال 1342 در انبار نفت نازي آباد آغاز كرده و دو سال بعد به استخدام رسمي شركت ملي نفت ايران درآمده است. وي در طول خدمت در صنعت نفت در بخش هاي مختلف شركت پخش فرآورده هاي نفتي و از جمله جايگاه سوخت شماره 6 تهران در دروازه دولت تهران كه قرار است به يكي از موزه هاي نفت بديل شود، فعاليت داشته است. حامدي در سال 1382 با بيش از چهل سال سابقه خدمت در صنعت نفت، بازنشسته شده است.

او اكنون به بيماري سخت علاجي مبتلا است و در حال درمان آن است و اين درمان افزون بر كهولت سني، بنيه او را ضعيف كرده است، با اين همه به عنوان يادگار، نشان شركت ملي نفت ايران را روي سنگ حجاري كرده، به موزه نفت اهدا كرده است.