تصاوير و اسنادي از تاريخ پخش به موزه نفت اهدا شد

سه شنبه شانزدهم آبان ماه 1396تصاوير و اسنادي از تاريخ پخش به موزه نفت اهدا شد

مسئول ارتباط با رسانه هاي روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، تصاوير و اسنادي را از تاريخ صنعت پخش به موزه و مركز اسناد صنعت نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، محمد مهدي لياقت ورز، از كاركنان قديمي روابط عمومي صنعت نفت، با حضور در دفتر موزه هاي نفت، اين تصاوير و اسناد را براي حفظ و نگهداري به موزه نفت سپرد.

تصاويري از تلاش همكاران شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براي سوخت رساني به مناطق دوردست و سخت گذر توسط نفتكش هاي اين شركت، تصاويري از بازديد مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي (مهندس فرجپور) به اتفاق مسئولين ستادي و مسئول سپاه پاسداران منطقه خوزستان از منطقه عملياتي فاو در سال 1366، بازديد مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و مسئولين ستادي از نصب مخزن سوخت در جريان جنگ تحميلي، تصاوير قديمي از انبارها  و .. از جمله اين مدارك هستند.

همچنين در ميان مدارك اسناد شده، كپي نامه اي به امضاي مهندس مهدي بازرگان، نخست وزير دولت موقت ديده مي شود. وي در اين نامه كه تاريخ آن به مرداد ماه 1373 بازمي گردد، نسبت به يك مورد تخلف از سوي پيمانكار مسئول تحويل گازوييل به خانه ها هشدار داده و خواستار پيگيري موضوع شده است. در حاشيه اين نامه نيز دستوراتي از سوي مسئولان وقت شركت پخش براي پيگيري موضوع ديده مي شود.

گفتني است شركت پخش فرآورده هاي نفتي يكي از قديمي ترين شركت هاي صنعت نفت محسوب مي شود كه تاريخ شروع به فعاليت آن به سال هاي آغازين اين صنعت بازمي گردد.