نخستين رئيس دانشكده نفت آبادان پس از انقلاب اسلامی:

موزه هاي نفت براي اين صنعت آموزنده و راهگشاست

شنبه بیستم آبان ماه 1396موزه هاي نفت براي اين صنعت آموزنده و راهگشاست

نخستين رئيس دانشكده نفت آبادان پس از انقلاب اسلامي، آنچه را در موزه نفت گردآوري مي شود، ارزشمند خواند و افزود: "اين تجربيات در درجه اول براي صنعت نفت و در درجه بعد براي خارج از آن آموزنده و راهگشاست."

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، دكتر ابوالقاسم امامزاده با حضور در دفتر موزه هاي نفت از اقدامات انجام شده در زمينه راه اندازي موزه صنعت نفت قدرداني كرد.

وي با اشاره به تاريخ صنعت نفت و دستاوردهاي اين صنعت در گذشته و حال، افزود: "خيلي كارها انجام شده كه بايد اين تجربيات را به كار ببنديم، نكات مثبت را به كار بگيريم و تلاش كنيم كه از نقطه ضعف ها بپرهيزيم."

امامزاده با يادآوري اين سخنان امام علي (ع) كه عاقل نيست، كسي كه از تجربه هاي ديگران استفاده نكند، تاكيد كرد: "اصلا خوب نيست كه بگوييم گذشتگان تجربه كردند، حالا ما هم تجربه مي كنيم. از اين جنبه، موزه ها و اطلاعاتي كه در آنها گردآوري مي شود، مي تواند درس عبرتي براي ما باشد."

وي كه مدرك دكتراي رياضيات خود را از دانشگاه ولز انگلستان دريافت كرده، با اشاره به اين كه زماني آبادان دروازه ورود به صنعت نفت بود، گفت: "ورود به نفت از تهران شايد بي معنا باشد. كسي كه مدت زماني را در در مناطق نفتخيز صنعت سپري كرده و اين صنعت را از نزديك ديده و لمس كرده باشد، بهتر مي تواند در اداره كردن آن مشاركت كند." 

نخستين رئيس دانشكده نفت آبادان پس از انقلاب اسلامي با يادآوري اين كه صنعت نفت، كارهاي بزرگ ديگري هم كرده كه الان شركت هاي بزرگ نفتي دارند اين كارها را انجام مي دهند، بر لزوم سرمايه گذاري اين صنعت در حوزه هاي فرهنگي و تربيت نيروي انساني متخصص تاكيد كرد.

امامزاده كه به مدت 6 سال رياست پژوهشگاه صنعت نفت را بر عهده داشته است، مي گويد: "زماني كه  در سال 1368 با دستور وزير نفت به آنجا منتقل شدم، نام آن مركز پژوهش و خدمات علمي بود و هنوز پژوهشگاه نشده بود."

وي سپس با اشاره به امكانات و تجهيزات خوب آن مركز در آن زمان، اما ضعف نيروي كارشناس و متخصص، مي افزايد: با برنامه ريزي هايي كه انجام گرفت، تمركز بر تقويت و ارتقاي دانش نيروي انساني در دستور كار قرار گرفت و نتيجه اين شد كه پس از چندي اين مركز از سوي وزارت علوم به عنوان نخستين پژوهشگاه فني كشور شناسايي شد و به پژوهشگاه صنعت نفت تغيير نام يافت."

لازم به ذكر است كه امامزاده در سال 1386 و پس از 32 سال خدمت در صنعت نفت بازنشسته شده و هم اكنون به عنوان رئيس دانشكده نفت واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي مشغول فعاليت است.