مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت:

دومين موزه نفت تا پايان سال افتتاح مي شود

شنبه چهارم آذر ماه 1396دومين موزه نفت تا پايان سال افتتاح مي شود

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از افتتاح موزه پمپ بنزين دروازه تهران، به عنوان دومين موزه نفت، تا پايان سال جاري خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اكبر نعمت الهي با اشاره به فاز دوم مرمت موزه پمپ بنزين دروازه دولت كه اكنون در دست اجراست، افزود: "پمپ بنزين دروازه دولت يا جايگاه شماره 6 تهران، در ابتداي خيابان سعدي، یکی از قدیمی ترین جایگاه های عرضه سوخت در تهران است كه هنوز پابرجا مانده و براي راه اندازي موزه نفت در نظر گرفته شده است."

نعمت الهي اين بناي قديمي را برخوردار از ارزش هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و یکی از مهمترین بناهای میراث صنعتی ایران خواند و يادآور شد: "پس از تحویل گرفتن این جایگاه از شهرداری تهران، در نخستين قدم، اقداماتی براي مطالعه، شناخت و آسیب شناسی آن از سوی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی انجام گرفت و پیرو آن اقدامات مرمت و باز زنده سازی جایگاه برای تبدیل به موزه صنعت نفت در دو فاز و 79 پروژه تعریف شد."

مدير موزه هاي نفت، ارائه طرح های اولیه برای چیدمان فضای باز، نیمه باز و بسته؛ شناسایی و خرید اشیاء و اسناد و تهیه زیر نویس برای آنها، طراحی نورپردازی جایگاه (اشیاء و محوطه)، مرمت بخش های آسیب دیده؛ مقاوم سازی و مرمت سازه فلزی سایبان جایگاه؛ مرمت و تثبیت کاشی های معرق و هفت رنگ و بالاخره حذف نمای بیروني هواکش مترو را به وسیله اجرای نمای طراحی شده، از جمله بخش هاي فاز دوم مرمت موزه پمپ بنزين دروازه دولت ناميد و اظهار اميدواري كرد صنعت نفت تا پایان سال شاهد گشايش موزه بنزین خانه دروازه دولت در تهران باشد.

گفتني است كه پمپ بنزين دروزاه دولت از جمله جايگاه هاي قديمي در شهر تهران است كه توسط شركت نفت انگليس و ايران در دوران پهلوي اول ساخته شده و بناي آن از معماري ويژه اي برخوردار است.