اسناد و اشياي اهدايي

جعبه قديمي حمل نمونه هاي سوخت به موزه نفت اهدا شد

سه شنبه هفتم آذر ماه 1396جعبه قديمي حمل نمونه هاي سوخت به موزه نفت اهدا شد

جواد بهرام عليان، كارمند اسبق سوخت رساني فرودگاه مهرآباد تهران، جعبه فلزي قديمي حمل نمونه هاي سوخت را به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اين جعبه فلزي كه شيشه هاي محتوي سوخت هاي مختلف، براي ارسال به آزمايشگاه در آن جاي مي گرفته، ساخت انگلستان است و قدمت آن به بيش از 50 سال مي رسد.

به گفته عليان كه از سال 1356 در شركت نفت استخدام و در سوخت رساني فرودگاه مهرآباد مشغول به كار شده است، اين جعبه در اواسط دهه 1360 از رده خارج شده و وي آن را تا كنون نگه داشته است.

جواد بهرام عليان

جواد بهرام عليان به همراه اصغر هاشم پور، نماينده موزه هاي نفت در دفتر صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت زنجان

اين كارمند بازنشسته شركت نفت، در مورد كاربرد جعبه مزبور چنين توضيح مي دهد: برخي مواقع سوخت هايي كه از پالايشگاه براي استفاده در هواپيماها به انبارها مي رسيد مدتي مي ماند و زمان استفاده بايد آنها را به آزمايشگاه مي فرستادند تا از كيفيت آن اطمينان حاصل شود.

عليان كه به همراه اين جعبه، يك قطعه كارت پرسنلي تردد در پاركينك هواپيماها و كارت باشگاه نفت را نيز به موزه اهدا كرده است، در مورد انگيزه خود از اين اقدام مي گويد: "وقتي از طريق همكاران بازنشسته و رسانه هاي صنعت نفت خبردار شدم كه تشكيلاتي به عنوان موزه براي حفظ اسناد و مدارك اين صنعت در حال شكل گيري است، به اين نتيجه رسيدم تا اين اشيايي را كه از دوران خدمت به يادگار دارم و مي تواند به شناخت تاريخ نفت كمك كند به موزه اهدا كنم."