اهداي چند مجموعه سند از شركت ملي پخش به مديريت موزه هاي صنعت نفت

شنبه یازدهم آذر ماه 1396اهداي چند مجموعه سند از شركت ملي پخش به مديريت موزه هاي صنعت نفت

اسنادي از تاريخ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، شامل سه جلد كتابچه رمز شركت ملي پخش و نامه نگاري هاي پيرامون آن، همچنين نامه نگاري هاي دفاتر شركت در شهرستان ها با مركز، به موزه هاي نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اين اسناد به تازگي از سوي روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، به منظور حفظ و حراست و نگهداري به شكل مطلوب، به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اهدا شده است.

اين نامه نگاري ها به طور محرمانه از 12 اسفندماه 1345 تا 18 شهريورماه 1346 را در بر مي گرفته است و در آنها وضع انبارهاي شهرستان ها و گزارش درباره عملكرد شهرستانهاي تابعه ذكر شده است. جزوه آيين نامه تعزيرات حكومتي در ارتباط با توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي مربوط به سال 1366 از ديگر اسنادي است كه به مركز اسناد صنعت نفت اهدا شده است.

جزوه مزبور، يكي از 500 نسخه نسخه اي است كه روابط عمومي و ارشاد وزارت نفت در سال 1366 چاپ كرده است و در شمارگاني محدود متن آيين نامه را كه با امضاي نخست وزير وقت رسيده  است، در اختيار قرار مي دهد.

قيمت انواع فرآورده در سال 1366 و شيوه هاي مصوب توزيع و پخش فرآورده ها از نكات مهم اين آيين نامه است.

اين مجموعه ارزشمند در طول زمان دچار آسيب شده، است اما اميد مي رود با تلاش همكاران مركز اسناد موزه نفت، ضمن اصلاح آنها از زوال كامل آنها جلوگيري شود.

ثبت اسناد تاريخي در مركز اسناد صنعت نفت كمك مي كند تا در نگارش تاريخ دقت بيشتري بخرج داده شده و گره هاي تاريخي صنعت گشوده شود.

اسناد در گذر تاريخ گرفتار مشكلات زيادي مي شوند. پوسيدن كاغذ به دلايل محيطي مانند گرما و سرما و رطوبت يكي از اين آفت هاست كه مي توانند اصل سند را تهديد كنند. طبيعي است كه اين اسناد بعد از گذراندن دوره تاريخي معمول بايد به متخصصاني سپرده شوند كه آنها را پاكيزه كنند و از آفت ها دور نگه دارند و افزون بر آن از متن اسناد كپي هاي مناسبي براي استفاده محققان و پژوهشگران بيافرينند.

يك مشكل ديگر اين است كه اين اسناد معمولا در جايگاه خود در جابجايي ها و ...دچار تخريب مي شوند و حتي ممكن است برخي برگ هاي اسناد و پرونده ها آسيب ببينند و نابود شوند و رد آنها را گم كنيم. در اين صورت حتي نمي توان رويكرد يك واحد صنعت نفت را در برخورد با فرسودگي و آسيب ديدن اسناد و مدارك تميز داد تا در موقعيت هاي مشابه براي نسل هاي بعدي چگونگي عملكرد سازمان و تجربه هاي منطقي را درك كنيم.