فندك قديمي شركت ملي نفت در موزه نفت

يکشنبه دوازدهم آذر ماه 1396فندك قديمي شركت ملي نفت در موزه نفت

نمونه اي از فندك هايي قديمي با آرم شركت ملي نفت كه در اوايل دهه 1350 خورشيدي به طرف هاي خارجي در قراردادهاي نفتي، اهدا مي شد، به موزه نفت رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، محمود مومن زاده، بازنشسته و پيشكسوت نفتي، با اهداي اين فندك به موزه نفت، گفت: "فندك، قاليچه، جاسوييچي و .. از جمله هداياي بود كه منوچهر اقبال، مديرعامل اسبق شركت ملي نفت ايران، پيش از انقلاب اسلامي، در جلسات انعقاد قراردادهاي نفتي، به طرف هاي خارجي اهدا مي كرد."

وي كه در سال هاي دهه 1350 در سمت مسئول انبار روابط عمومي شركت ملي نفت فعاليت داشته است، مي افزايد: آن زمان مسئوليت تامين و تجهيز گروه هاي سمعي و بصري كه براي تهيه گزارش به مناطق عملياتي اعزام مي شدند با ما بود و در اين سفرها بود كه متوجه شدم، صنعت نفت با چه زحمات و فداكاري هايي اداره مي شود."

محمود مومن زاده

مومن زاده كه از طريق نشريات و همكاران بازنشسته اش از شكل گيري موزه هاي نفت آگاه شده است، مي افزايد: "معتقدم كه موزه نفت مي تواند در شناساندن اين صنعت كمك كند. مردم مي آيند و در جايگاه ها بنزين مي زنند و مي روند، اما نمي دانند كه اين بنزين با چه مشقاتي توليد و در پالايشگاه تصفيه مي شود."

وي همچنين خاطراتي را از دوران كاري اش در پالايشگاه تهران در زمان جنگ تحميلي و بمباران اين پالايشگاه به خاطر مي آورد: در اثر بمباران پالايشگاه تهران، تعدادي از همكاران ما جلوي چشم مان سوختند و به شهادت رسيدند. يك بار هم موشكي بدون اين كه منفجر شود، به بدنه مخزني اصابت كرد و تيم هاي خنثي سازي آن را بيرون آوردند."

مومن زاده پس از بازنشستگي نيز به دليل تجاربي كه در انبارگرداني تجهيزات نفتي داشته، مدتي با دو شركت خارجي چيوداي ژاپن و پروژتي ايتاليا، همكاري داشته است. اين دو شركت در تجهيز پالايشگاه ستاره خليج فارس بندرعباس، فعاليت مي كردند.

او تاكيد مي كند: "هنوز هم خود را مديون نفت مي دانم و اگر چه كار در فضاي پالايشگاه آسيب هاي جسماني زيادي به من وارد كرده، هنوز هم اگر كاري از من خواسته شود، آماده ام براي اين صنعت انجام دهم."