بازنشسته خرمشهري يادگارهاي خود را به موزه نفت اهدا كرد

سه شنبه چهاردهم آذر ماه 1396بازنشسته خرمشهري يادگارهاي خود را به موزه نفت اهدا كرد

عبدالكريم معرف متولد 1304 خرمشهر و متصدي سابق امور بيمارستاني صنعت نفت آبادان، اسناد پرسنلي و مدارك قديمي خود را به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، از جمله اسناد اهدايي معرف، يك درخواست كار به زبان انگليسي است كه او در سال 1325 با خط لاتين خطاب به رئيس انگليسي امور كاركنان صنعت نفت در آبادان نوشته است.

20171126_122151

معرف كه در سال 1323 در صنعت نفت مشغول به كار شده از خاطرات خود در دوران خلع يد انگليسي ها از نفت ايران، مي گويد: خلع يد بازتابي گسترده داشت كه سرانجام با استعداد و شايستگي ايرانيان كه مديريت را بر عهده گرفتند و اجازه ندادند آب از آب تكان بخورد، فروكش كرد."

وي مي افزايد: "در آن دوران مديريت در دست انگليسي ها بود و پست هاي مهم و كليدي را انگليسي ها يا هندي هاي مورد اعتمادشان بر عهده داشتند تا اين كه خلع يد اتفاق افتاد."

20171126_124629

اين پيشكسوت نفتي كه در سال 1359 پس از 36 سال خدمت در صنعت نفت به افتخار بازنشستگي نائل آمده، هم اكنون بيشتر اوقات خود را صرف نگهداري و مراقبت از فرزند معلول اش مي كند و مي افزايد: مراقبت از پسر معلولم كه اكنون 55 ساله است، بويژه پس از فوت همسرم بر عهده من و پسر ديگرم است.چه كسي مي داندشايد به خاطر اوست كه اين زانوان هشتاد و اندي ساله همچنان قادرند صاحب خود را به حركت وادارند.

معرف تاكيد مي كند كه از كار در نفت هميشه با افتخار ياد كرده و اكنون خوشحال است كه با تشكيل موزه هاي نفت مي تواند يادگارهايش را از دوران خدمت به اين موزه اهدا كند.