سلاح دست ساز روزهاي انقلاب به موزه نفت اهدا شد

دوشنبه بیستم آذر ماه 1396 سلاح دست ساز روزهاي انقلاب به موزه نفت اهدا شد

سلاح دست ساز كه در جريان انقلاب اسلامي براي مقابله با رژيم شاهنشاهي از آنها استفاده شده است، توسط يك بازنشسته و پيشكسوت نفتي به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، "عظيم بينش" كه در سال 1357 همافر اخراجي نيروي هوايي بود، در مورد ساخت اين سللاح مي گويد: "در دوران انقلاب، انقلابيون براي مقابله با نيروهاي سركوبگر نظامي از سلاح هايي مانند كوكتل مولوتف و سه راهي هاي انفجاري استفاده مي كردند و من اين اسلحه را براي گلوله هاي روولور ساختم."

وي در مورد نحوه ساختن اين سلاح مي گويد "برادرم آن موقع سرباز ارتش بود و من از او خواستم كه از خدمت فرار كند و تعدادي فشنگ با خود بياورد. او هم تعداد 40 عدد گلوله كلت روولور را آورد كه من اين سلاح را بر اساس گلوله هاي آن و در يك كارگاه شخصي ساختم."

اسلحه دست ساز

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين اسلحه شليك هم شده است يا خير، مي گويد: "ما اين اسلحه را براي دفاع از خودمان ساخته بوديم. با اين همه من روز 17 شهريور وقتي به ميدان ژاله رسيدم، تظاهرات به خاك و خون كشيده شده و اجساد شهدا روي زمين افتاده بود، آنجا خشمگين شدم و با وجود جو سنگين نظامي به سمت گاردي ها شليك و به سرعت فرار كردم."

وي با يادآوري اين كه در روزهاي منتهي به پيروزي انقلاب هم از اين سلاح استفاده شده است، مي افزايد: "در مجموع 37 گلوله از اين اسلحه شليك شده و پس از انقلاب تا به امروز من اين اسلحه را به همراه سه گلوله به جاي مانده آن، به يادگار نگه داشته ام."

بينش كه سه سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در پالايشگاه تبريز مشغول به كار شده، مي گويد: خوب آن موقع جواني بود و شور انقلاب ولي من با وجودي كه در جنگ تحميلي هم شركت داشتم، هرگز ديگر دوست ندارم از اين سلاح استفاده كنم و آن را به روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي دادم كه با راهنمايي آنها اكنون در موزه نفت به يادگار مي گذارم."

متن كامل گفت و گو با اين پيشكسوت نفتي، شامل خاطرات روزهاي انقلاب و تجربيات كاري در صنعت نفت در به زودي در سايت موزه درج مي شود.