به همت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

اولين دفتر از مجموعه "تاريخ شفاهي وزراي نفت" منتشر شد

شنبه دوم دي ماه 1396اولين دفتر از مجموعه

نخستين مجلد از كتاب تاريخ شفاهي وزراي نفت ايران كه به زندگي و خاطرات مهندس علي اكبر معين فر، نخستين وزير نفت جمهوري اسلامي ايران، مي پردازد، به همت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، انتشار كتاب خاطرات مهندس علي اكبر معين فر، گام نخست در تدوين مجموعه اي از تاريخ شفاهي نفت ايران، پس از انقلاب اسلامي است كه در راستاي دستورات موكد وزير نفت، توسط مديريت موزه هاي نفت، تدوين مي شود.

بخش نخست اين مجموعه گفت و گويي مفصل را با مهندس معين فر كه در سال 1358 و 1359 تصدي وزارت نفت را بر عهده داشته است، شامل مي شود و در آن فرازهاي مهم و حساسي از تاريخ معاصر كشور و نفت ايران، از جمله رويدادها و حوادث مربوط به سال هاي نخست پيروزي انقلاب و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

اين كتاب همچنين دربرگيرنده بخشي از خاطرات قبل از انقلاب مهندس معين فر، از نهضت ملي شدن صنعت نفت و مسائل سياسي و اقتصادي ده هاي گذشته، تحولات مربوط به صنعت نفت در آستانه پيروزي انقلاب و ماه هاي پس از آن  و نيز مسائل بسياري است كه برخي از آنها نخستين بار مورد اشاره قرار مي گيرد؛ كه از جمله آنها مي توان به داستان چگونگي اسارت شهيد تندگويان، وزير وقت نفت، اشاره كرد.

كتاب "تاريخ شفاهي وزراي نفت ايران" در 80 صفحه، به همراه پيوستي از اسناد و تصاوير برگزيده از تاريخ معاصر نفت، منتشر شده و در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان به تاريخ صنعت نفت و تاريخ معاصر ايران، قرار گرفته است.