مدير موزه هاي نفت از قديمي ترين سكوي دريايي ايران بازديد كرد

شنبه دوم دي ماه 1396مدير موزه هاي نفت از قديمي ترين سكوي دريايي ايران بازديد كرد

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از سكوي نفتي بهرگانسر، اولين سكوي دريايي استخراج و توليد نفت در خليج فارس، بازديد به عمل آورد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، در اين بازديد كه يك گروه كارشناسي، اكبر نعمت الهي، مدير موزه هاي نفت را همراهي مي كرد، بر لزوم تسريع در مرمت و بازسازي اين سكوي قديمي تاكيد شد.

سكوي قديمي ميدان نفتي بهرگانسر كه پس از گذشت سال ها فعاليت مستمر، هم اكنون از مدار خارج شده، با موافقت بيژن زنگنه، وزير نفت، در اختيار موزه هاي صنعت نفت قرار گرفته تا به منظور مرمت و بازسازي، در فهرست آثار ملي كشور ثبت شود.

در سفر مدير موزه هاي نفت به اين سكو، همچنين مقرر شد، سكوي نفتي بهرگانسر، پس از انجام يك سري مقدمات، براي بازديدهاي تخصصي و صنعتي آماده شود.

بازديد نخستين گروه از خبرنگاران و گزارشگران رسانه هاي داخلي از اين سكو نيز در آينده نزديك، دستور كار قرار گرفته است.

سكوي ميدان نفتي بهرگانسر در سال 1341 به عنوان اولين سكوي دريايي ايران مورد بهره برداري قرار گرفته و نخستين چاه اكتشافي آن در سال 1338 حفر شده است.

اين ميدان براي توليد حدود 30 هزار بشكه در روز طراحي شده بود كه بعدها با اضافه شدن بخش هاي جديد ظرفيت آن به 60 هزار بشكه در روز رسيد.