در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

مهرابي به عنوان رئيس هماهنگي طرح ها و پشتيباني موزه هاي نفت منصوب شد

يکشنبه دهم دي ماه 1396مهرابي به عنوان رئيس هماهنگي طرح ها و پشتيباني موزه هاي نفت منصوب شد

محمود مهرابي، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران به عنوان رئيس امور هماهنگي طرح ها و پشتيباني موزه هاي نفت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به مهرابي، چنين آمده است: "نظر به تجارب مستمر و مفيد جنابعالي در حوزه هاي اجرايي و پشتيباني صنعت نفت، به موجب اين حكم به عنوان رئيس امور هماهنگي طرح ها و پشتيباني موزه هاي نفت، منصوب مي شويد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكم خود پيگيري مستمر اقدامات اجرايي طرح ها و نظارت و پيگيري امور اداري و مالي را از اهم وظايف رئيس امور هماهنگي طرح ها و پشتيباني موزه هاي نفت برشمرده و براي وي در سمت جديد آرزوي توفيق كرده است.