اشياي موزه اي پالايشگاه آبادان براي بازسازي به تهران منتقل شد

چهارشنبه هیجدهم بهمن ماه 1396اشياي موزه اي پالايشگاه آبادان براي بازسازي به تهران منتقل شد

اشياي موزه اي پالايشگاه آبادان، براي مرمت و بازسازي به واحد اشياي موزه نفت تهران، انتقال يافت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، دو دستگاه اتوبوس قديمي، دو دستگاه قايق نجات، دو دستگاه كپسول نجات، يك دستگاه پمپ بنزين سيار هواپيما، دو عدد بوي فلزي، يك عدد بوي پلاستيكي، دو عدد دودكش قديمي، دو عدد توربين و سه عدد سطل زباله قديمي انگليسي، اشياي ديگر اين فهرست هستند.

انتقال اشياي آبادان

اشياي مزبور كه از اسكله شماره هفت آبادان به تهران منتقل شده، پس از مرمت و بازسازي براي نمايش در موزه هاي نفت، به اين موزه ها انتقال خواهند يافت.