در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

زاده درويش به عنوان رئيس موزه كارآموزان آبادان منصوب شد

دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1396زاده درويش به عنوان رئيس موزه كارآموزان آبادان منصوب شد

امين زاده درويش، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران به عنوان رئيس موزه كارآموزان آبادان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به زاده درويش، چنين آمده است: "نظر به دانش و تجارب ارزشمند جنابعالي در حوزه ميراث فرهنگي و ايجاد موزه ها در كشور، به موجب اين حكم به عنوان رئيس موزه كارآموزان آبادان منصوب مي شويد. اميد است با استعانت از الطاف پروردگار و به كارگيري همه ظرفيت هاي موجود و بالقوه در انجام امور محوله، كوشش كرده و در جهت هر چه پربارتر و غني تر شدن موزه كارآموزان تلاش كنيد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، همچنين در حكم خود برنامه ريزي براي جذب مخاطبان تخصصي و عمومي براي بازديد از دومين موزه صنعت نفت در شهر آبادان، تلاش و برنامه ريزي به منظور ارتقاي سطح كيفي موزه و معرفي بيشتر آن در سطح شهر و استان، استفاده از تجربيات و خاطرات مفيد پيشكسوتان در جمع آوري اطلاعات بيشتر و بهره مندي از حضور آنها به عنوان راهنمايان افتخاري موزه كارآموزان و تلاش در جهت ارتباطات مفيد و بيشتر با سازمان ميراث فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي شهر به منظور تعامل و معرفي بيشتر موزه را از جمله وظايف رئيس موزه كارآموزان آبادان برشمرده است.