از سوي هيات اعزامي موزه های نفت صورت گرفت:

بازديد از اسناد ديرينه و ارزشمند جزيره "خارك"

دوشنبه چهاردهم اسفند ماه 1396بازديد از اسناد ديرينه و ارزشمند جزيره

شركت پايانه هاي نفتي خارك، با حدود پنجاه سال فعاليت در زمينه صادرات نفت، اسناد ديرينه و ارزشمندي درباره نفتكش ها، امور اداري، امور مالي و پرونده هاي كارگزيني دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، هيات كارشناسي مركز اسناد موزه نفت، در بازديد از جزيره خارك، با مدارك و سوابقي كه در اين پايانه بزرگ نفتي نگهداري مي شود، از نزديك آشنا شد و با مسئولان اين پايانه هاي نفتي براي حفاظت و نگهداري از اين گنجينه اسنادي به گفت و گو تبادل نظر پرداخت.

بازديد از جزيره خارك

از جمله اسنادي كه در جزيره خارگ مورد بررسي قرار گرفت و بخش عمده اي از آنها نيز به زبان انگليسي است، مي توان به بارنامه ها، نقشه ها، دفترهاي دريافت، ذخيره و صادرات نفت، آمارهاي ماهيانه و ساليانه نفتكش ها (براي هر نفتكش يك پرونده از دستور بارگيري تا ترك جزيره)، سوابق پرسنلي خارك، دفتر گزارش هاي دست نويس در دوران جنگ تحميلي و ... اشاره كرد.

اسناد انگليسي خارك

در اين بازديد همچنين مقرر شد مسئولان پاينه هاي نفتي خارك، هيچ گونه اقدامي در خصوص امحاي اسناد، مدارك و سوابق موجود، حتي آن دسته از اسنادي كه مجوز امحاي آنها صادر شده، انجام ندهند تا اسناد از سوي كارشناسان مركز اسناد موزه نفت، مورد ارزشيابي قرار گرفته و اسناد واجد ارزش تاريخي به تهران (مركز اسناد) انتقال يابند.

اسناد جزيره خارك

ايجاد پايانه نفتي در جزيره خارك، از سال 1336 آغاز شد و تا سال 1339، خط لوله و اسكله L شكل و T شكل آن ساخته شد. اولين كشتي به نام "هيلدا" در سال 11336 به جزيره وارد شد. سازه هاي نفتي خارك، بزرگ ترين پايانه صدور نفت در خاورميانه و شركت پايانه هاي نفتي خارك، با حدود پنجاه سال فعاليت در زمينه صادرات نفت، از اسناد ديرينه و ارزشمندي برخوردار است.