توسط رئيس پيشين مخابرات ادارات مركزي نفت

تجهيزات قديمي مخابراتي به موزه نفت اهدا شد

يکشنبه بیستم اسفند ماه 1396تجهيزات قديمي مخابراتي به موزه نفت اهدا شد

تعدادي از تجهيزات قديمي مخابراتي، مربوط به راه اندازي مخابرات ساختمان مركزي نفت در دهه 1340 خورشيدي، توسط رئيس پيشين مخابرات ادارات مركزي، به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، شاپور نژاد وكيلي كه اين تجهيزات را به موزه نفت اهدا كرده است، مي گويد: "بخشي از اين تجهيزات متعلق به شركت زيمنس آلمان است و تاريخ آنها به سال 1340 بازمي گردد. بخش ديگري نيز كه تاريخ نصب شان به سال هاي 1345 و 1346 برمي گردد، به شركت ژاپني NEC تعلق دارد."

اين پيشكسوت نفتي با بيش از 44 سال تجربه و اندخته علمي در حوزه مخابرات نفت، تاكيد مي كند: "شبكه مخابراتي يكي از مهم ترين زيرساخت هاي توسعه در هر مجموعه اقتصادي و صنعتي است و مخابرات صنعت نفت با سابقه اي به اندازه عمر اين صنعت، به بخش هاي مختلف خدمات ارائه مي كرده است."

به گفته رئيس پيشين مخابرات ادارت مركزي نفت، تجهيزات مزبور مي تواند اطلاعات ارزشمندي را در مورد شيوه كار مخابرات نفت در گذشته ارائه كند و مي افزايد: "من اميدوارم با جمع آوري تجهيزات مخابراتي نفت، به عنوان يكي از قديمي ترين و مجهزترين سيستم هاي مخابراتي كشور، به زودي موزه مخابرات نفت، به طور مستقل راه اندازي شود."

نژاد وكيلي

نژاد وكيلي كه كار در صنعت نفت را از سال 1349 و در سن 16 سالگي آغاز كرده است، مي گويد: "من دانش آموز هنرستان صنعتي تهران بودم كه از سوي شركت نفت كه افراد ممتاز را شناسايي مي كرد، براي كار در شركت انتخاب شدم، البته به صورت روز مزد."

وي اندكي پس از ورود به نفت به بخش خطوط لوله و مخابرات وارد مي شود و تا زمان بازنشستگي در اين شركت مي ماند: "در مخابرات نفت، به عنوان مكانيك تلفن شروع به كار كردم و بعدها مكانيك ارشد، مهندس مخابرات، مهندس ارشد مخابرات شدم و با سمت رئيس مخابرات اداره مركزي نفت در سال 1393 بازنشسته شدم."

از جمله تجهيزات اهدا شده توسط نژاد وكيلي به موزه نفت، مي توان از جعبه ابزار تعميرات مراكز تلفن، آيفون مورد استفاده در دفتر هيات مديره ساختمان مركزي، بلند گوي تلفن قديمي، ژنراتور زنگ تلفن هاي صحرايي، نقشه هاي تلفن و ... نام برد.

نژاد وكيلي همچنين پيشتر حدود 40 نقشه مخابراتي را به مركز اسناد موزه هاي نفت اهدا كرده بود، كه تاريخ آنها به سال هاي 1315 تا 1357 خورشيدي بازمي گشت.