اهداي يادگارهاي شهيد به موزه نفت

سه شنبه چهاردهم فروردين ماه 1397اهداي يادگارهاي شهيد به موزه نفت

همسر شهيد جعفر شانكي، از كارمندان سابق پالايشگاه اصفهان، اسناد پرسنلي و يادگارهاي دوران خدمت همسرش را به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اكرم سمايي با يادآوري شهادت همسرش در 21 آبان ماه سال 1365 افزود: "ساعت هفت صبح كه بچه ها به مدرسه رفتند، آژير قرمز به صدا درآمد و به دنبال آن صداي انفجار از حوالي پالايشگاه به گوش رسيد. خانه ما به پالايشگاه نزديك بود. رفتم سر خيابان و سعي كردم از تلفن عمومي با پالايشگاه تماس بگيرم، اما موفق نشدم. تلفن ها قطع شده بود."

وي با اشاره به اين كه در زمان جنگ تحميلي به سبب از مدار خارج شدن پالايشگاه آبادان، پالايشگاه اصفهان نقش مهمي در تامين سوخت كشور به عهده داشت، افزود: "پيشتر نيز بارها پالايشگاه اصفهان مورد حمله قرار گرفته بود، اما كاركنان، پالايشگاه را ترك نكردند، چون مي دانستند كه تعطيلي آن به كشور صدمه خواهد."

وي افزود: "هنگام بمباران هم همسرم مسئول شيفت برق و بخار پالايشگاه بود و حدود دو بعد از ظهر همكارانش به ما خبر دادند مجروح شده است. اما من همان موقع حدس زدم كه چه اتفاقي افتاده."

هداياي شهيد شانكي

خانم سمايي در آن زمان داراي سه فرزند دختر 9 ، 6 و چهار ساله و فرزند بعدي را باردار بود. يك ماه بعد از شهات همسرش فرزند چهارم كه پسر بود به دنيا آمد. وي مي گويد: "آن سال را تا پايان مدرسه بچه ها به كمك خانواده خودم و همسرم در اصفهان مانديم و بعد به تهران نقل مكان كرديم."

سمايي كه دبير آموزش و پرورش بوده و در سال 1367 بازنشسته شده است، در مورد شروع به كار همسرش مي گويد: "همسرم در زمان شهادت 41 ساله بود. او در سال 1352 وارد صنعت نفت شد و پيش از كار در پالايشگاه اصفهان، مدت چهار سال در پالايشگاه شيراز فعاليت مي كرد."

مدارك و كارت هاي پرسنلي، نامه هاي اداري، ساعت مچي و لباس كاري كه در لحظه شهادت به تن داشته، از جمله يادگارهايي است كه خانم سمايي از همسر شهيدش، به موزه نفت اهدا كرده است.