براي نخستين بار در كشور

مسير ويژه نابينايان در "موزه كارآموزان آبادان" راه اندازي شد

يکشنبه نهم ارديبهشت ماه 1397مسير ويژه نابينايان در

مسير ويژه بازديد نابينايان، براي نخستين بار در كشور، در "موزه كارآموزان آبادان" طراحي و اجرا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، موزه كارآموزان آبادن، كه به عنوان دومين موزه از طرح موزه هاي نفت در آستانه افتتاح رسمي قرار دارد، براي افزايش امكان بهره برداري بازديدكنندگاني كه داراي ناتواني جسمي هستند، مسير ويژه نابينان را تدارك ديده است.

اين مسير كه براي نخستين بار در موزه هاي كشور به اجرا درمي آيد، با برخورداري از نصب تابلوهايي به خط بريل و راهنماياني كه آموزش هاي لازم را در اين زمينه ديده اند، به نابينايان كمك مي كند، به شيوه اي ايمن و جذاب با تاريخچه صنعت نفت و آموزشگاه فني (موزه كارآموزان) آشنا شوند.

گفتني است اين اقدام موزه كارآموزان در راستاي رسالت موزه هاي عمومي و تحقق شعار امسال روز جهاني موزه ها و بناهاي تاريخي انجام مي شود. در شعار امسال روز جهاني موزه، بر "موزه هاي فراپيوند" كه فارغ از روش هاي سنتي و حضور بازديد كننده ها مي توانند از هر طريق ممكن در انتقال پيام خود كوشا باشند، تاكيد شده است.

موزه هاي جهان در تحقق چنين شعاري، علاوه بر استفاده از نمايش هاي مجازي و ساير امكانات عصر تكنولوژي، ايجاد امكان ارتباط اقشار خاص جامعه با موزه را در نظر دارند.

"موزه كارآموزان آبادان" در محل آموزشگاه حرفه ای اين شهر برپا شده است. تاريخ تاسيس آموزشگاه حرفه اي به سال 1312 خورشيدي (1933 ميلادي) بازمي گردد. ساختمان اين آموزشگاه پس از مرمت و بازسازي و بازيابي اسناد مربوط به آن به عنوان يكي از موزه هاي نفت كشور در معرض بازديد عموم قرار مي گيرد.