مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگي و تاريخي:

موزه های نفت خدمت بزرگی است برای نسلی که هویت خود را جستجو می کند

سه شنبه هیجدهم ارديبهشت ماه 1397موزه های نفت خدمت بزرگی است برای نسلی که هویت خود را جستجو می کند

تاریخ نفت با تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایران در هم آمیخته و از این رو ایجاد موزه های نفت در کشور، خدمت بزرگی است به نسلی که هویت خویش را جستجو می کند.

دکتر محمد رضا کارگر، مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگي و تاريخي که از غرفه موزه های نفت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دیدن می کرد، ضمن اعلام این مطلب افزود: "مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، فضایی را به وجود آورده است تا لختی به گذشته و حال خود نظاره گر باشیم و به پشتوانه آن آینده را بیابیم. به عبارتی این موزه زمینه پاسخگویی به بسیاری از سوالات را فراهم می آورد."

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت صنعت نفت در تاریخ معاصر ایران، تاکید کرد: "کسی که گذشته صنعت نفت را می کاود، در واقع گذشته تمام ارکان جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. چرا که تاریخ ورود صنعت به ایران، تاریخ استعمار در کشور، رویدادهای سیاسی مهمی همچون 28 مرداد، جنگ ها و درگیری های معاصر همگی به نوعی با نفت پیوند دارند و از تاریخ نفت جدا نیستند."

کارگر همچنین به درهم آمیختگی نفت با زندگی روزمره مردم اشاره کرد و یادآور شد: "مثلا پمپ های بنزین که نمونه هایی از آنها را در غرفه نمایشگاهی موزه نفت می بینیم، بخشی از خاطرات همه ما است. نفت به شکل های گوناگون به خانه های ما راه یافته و با استفاده از آنها در وسایل گرمایشی و روشنایی، برای ما آسایش و راحتی آورده است."

وی در پایان با تاکید بر این که جای موزه نفت به شدت خالی بود و ضرورت وجودی آن احساس می شد، گفت: "به همین دلیل اهمیت موزه نفت از بسیاری از موزه های تخصصی دیگر بیشتر است."

وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان موفقیت مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در دوران کوتاهی که از عمر آن می گذرد، افزود: "خوشبختانه موزه های نفت مسیر درستی را انتخاب کرده و در مجموع رشد کمی و کیفی خوبی داشته است و مسیر درست راه را برای پیشرفت های بیشتر باز خواهد کرد."