نوذری، وزیر پیشین نفت:

جوانان فرصت بازدید از موزه نفت را از دست ندهند

سه شنبه هیجدهم ارديبهشت ماه 1397جوانان فرصت بازدید از موزه نفت را از دست ندهند

غلامحسین نوذری، وزیر پیشین نفت، در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت، تاکید کرد: "جوانان فرصت بازدید از موزه نفت را از دست ندهند."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، نوذری که از غرفه موزه های نفت در نمایشگاه بیست و سوم بازدید می کرد، در یادداشتی در دفتر یادبود این غرفه نوشت: "بازدید از موزه نفت نگاهی به گذشته است و انسان را به یاد بیش از صد سال تلاش خستگی ناپذیر، عمدتا در خطه جنوب، می اندازد. این موزه بیانگر روشن این است که انسان ها می آیند و می روند. هیچ کس ماندگار نیست، الا به اثری که از خود بجای می گذارد."

در ادامه این یادداشت آمده است: "از تلاش همه دست اندرکاران و کسانی که با زحمت بسیار اسناد و تجهیزات را جمع آوری می کنند، تشکر و قدردانی می نمایم. توصیه بنده این است که همه جوانان فرصت بازدید از این مجموعه را از دست ندهند."