حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت:

موزه نفت حافظه تاریخی این صنعت است

چهارشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه 1397موزه نفت حافظه تاریخی این صنعت است

حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران موزه های نفت را حافظه تاریخی این صنعت نامید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، عراقی که از غرفه موزه نفت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، دیدن می کرد، ضمن اعلام این مطلب افزود: "از زمانی که دستور تشکیل موزه نفت توسط وزیر محترم نفت صادر شد، گزارشاتی در مورد فعالیت های این موزه دریافت کرده بودم، لکن فرصت بازدید در این نمایشگاه نفت فراهم شد."

وی با تاکید بر این که کارهای انجام شده، اگر چه در ابتدای راه است، اما موجب امیدواری و خوشحالی است، افزود: "سازمان بدون حافظه تجربه گذشتگان را فرآموش می کند و موزه نفت حافظه تاریخی این صنعت است."

وی در پایان ییادآور شد: "در گذشته نباید ماند، لیکن از تجربه گذشته باید استفاده کرد و به آینده امیدوار بود."