در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

باغخاني به عنوان سرپرست باغ موزه صنعت نفت كرمان منصوب شد

دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه 1397باغخاني به عنوان سرپرست باغ موزه صنعت نفت كرمان منصوب شد

ساناز باغخاني، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به عنوان سرپرست باغ موزه صنعت نفت كرمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت، در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به باغخاني، چنين آمده است: "نظر به تخصص، تعهد، دانش و تجربيات ارزشمند سركار در امور فرهنگي، به موجب اين حكم به عنوان سرپرست باغ موزه صنعت نفت كرمان منصوب مي شويد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در اين حكم اظهار اميدواري كرده، سرپرست جديد باغ موزه صنعت نفت كرمان، با استعانت از الطاف پروردگار و به كارگيري تمام توان و ظرفيت هاي موجود در انجام امور محوله موفق باشد.

موزه كرمان شب

نعمت الهي همچنين در حكم خود موارد زير را به عنوان وظايف سرپرست باغ موزه نفت كرمان برشمرده است:

شناسايي، گردآوري و ثبت مستندات و آثار موزه اي و آرشيوي مرتبط با صنعت نفت، بويژه موضوع موزه صنعت نفت كرمان.
پيگيري و اقدام نسبت به تشكيل خزانه دارايي هاي موزه اي صنعت نفت در كرمان.
نظارت بر نگهداري بهينه و انجام پيشگيري هاي علمي نسبت به عمارت تاريخي موزه صنعت نفت در كرمان و ديگر مستندات و آثار موزه اي و تاريخي مجموعه مورد نظر.
مطالعه و بررسي نسبت به شناسايي ديگر تاسيسات و بناهاي تاريخي صنعت نفت در منطقه استان كرمان و انجام مراحل تثبيت و نگهداري بهينه از آنها.
فراهم كردن زمينه هاي بازاريابي ويژه موزه داري در شناساندن هر چه بيشتر موزه صنعت نفت كرمان و جذب مستمر بازديد.
برقراري ارتباط كارهاي نهادهاي فرهنگي استان و ديگر موزه ها و نيز واحدهاي صنعت نفت در استان به منظور توسعه و تقويت بنيه هاي فعاليت موزه صنعت نفت در كرمان.
پيگيري امور محوله از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و به ويژه در اين مقطع، اقدامات و برنامه هاي باقيمانده تا راه اندازي و گشايش موزه صنعت نفت كرمان.

باغ موزه كرمان

مستندسازي و تكميل سوابق و اطلاعات كليه مستندات و آثار و نيز عمارت تاريخي موزه.
هماهنگي و ارتباط مستمر با مجري و ناظر موزه براي تحقق برنامه ها و نظارت كامل بر امور در غياب ايشان.
فراهم كردن زمينه و شرايط گشايش و پس از آن اداره موزه و معرفي آن در قالب راهنمايي بازديدكنندگان.

'گفتني است باغ موزه صنعت نفت كرمان، در محل عمارت قدیمی کنسولگری انگلیس که در مهر ماه ۱۲۷۳ در محله زریسف توسط سید ابوالحسن خان بیگلری (حاکم کرمان در دوره زندیه) ساخته شده، ايجاد مي شود و در حال حاضر مراحل پایانی مرمت اين بنا در حال انجام است.