پيشكسوت 88 ساله در دفتر موزه هاي نفت

سه شنبه پنجم تير ماه 1397پيشكسوت 88 ساله در دفتر موزه هاي نفت

ايرج توانايي، كارمند بازنشسته و پيشكسوت 88 ساله نفتي، با حضور در دفتر موزه هاي نفت و ذكر خاطراتش، چند شي قديمي را به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، توانايي كه نخستين سال هاي خدمت خود را در مسجد سليمان آغاز كرده است، مي گويد: "در سال 1329 در سن 20 سالگي وارد صنعت نفت شدم. ابتدا در اداره پست شركت نفت سمت مسجدسليمان و بعد در قسمت تعميرات منازل مشغول فعاليت شدم."

توانايي كه زاده آبادان و بزرگ شده مسجد سليمان است، در مورد خانواده اش مي گويد: "من در يك خانواده پرجمعيت با 6 برادر و 5 خواهر متولد شدم و پدرم هم در شركت نفت و رئيس منطقه گچساران بود."

او مي افزايد: "من به ورزش علاقه خاصي داشتم و پس از گرفتن مدرك ديپلم، در سال 1328 براي تيم ملي بسكتبال انتخاب شدم، اما پدر و مادرم مخالف ورزشكار شدن من بودند، اين بود كه به استخدام شركت نفت درآمدم."

توانايي پس از چند سال فعاليت در مسجد سليمان، مدتي نيز به عنوان سرپرست تعميرات فوري منطقه اهواز، مشغول به كار مي شود و سپس مجددا به عنوان مسوول كارهاي ساختماني به مسجد سليمان بازمي گردد.

توانايي ايرج

او مي گويد: "سال 1348 گفتند كه قرار است در اصفهان پروژه گاز راه اندازي شود و چون شما به كار آشنايي داريد، بايد به آنجا برويد. البته شيراز هم بود كه من به دليل وجود باجناقم در اصفهان، اين شهر را انتخاب كردم."

وي قبل از بازنشستگي مدتي نيز به عنوان بازرس فني گاز مايع در تهران خدمت مي كند و سپس به اصفهان بازمي گردد و در سال 1359 با سمت رئيس بهره برداري و تعميرات گازرساني استان اصفهان، بازنشسته مي شود.

توانايي در سال 1336 با دخترعمويش كه دبير آموزش و پرورش بوده، ازدواج مي كند كه حاصل آن دو فرزند دختر است كه اكنون در خارج از كشور زندگي مي كنند.

سه برگ نقشه ساختمان هاي كارمندي و كارگري در مسجد سليمان، متعلق به 71 سال پيش، شماره 35 نشريه "نفت خيز" در سال 1345 و پودر انگليسي مخصوص شستشو در وان حمام كه او آن را در سال 1329 از تعاوني كارمندان شركت نفت مسجد سليمان خريداري كرده، از جمله موارد اهدايي ايرج توانايي به موزه نفت است.

توانايي با اشاره به عشق و علاقه اش به صنعت نفت، اظهار اميدواري مي كند كه موزه هاي نفت به زودي در كشور راه اندازي شود تا آثار اين صنعت براي نسل هاي آينده محفوظ بماند.