ابتكار موزه نفت كانادا براي بازدديدهاي تابستاني

چهارشنبه سیزدهم تير ماه 1397ابتكار موزه نفت كانادا براي بازدديدهاي تابستاني

"موزه نفت كانادا" در محل نخستين ميدان نفتي اين كشور، يعني ميدان نفتي "فيربنكس" استفاده از گاري هايي كه با اسب كشيده مي شوند، را براي بازديد كنندگان تدارك ديده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، به نقل از خبرگزاري ها، موزه نفت كانادا در ميدان نفتي فيربنكس، ايالت آنتاريو، واقع است كه در آن نخستين چاه نفت تجاري در سال 1962 حفر شد.

اين موزه علاوه بر بخش های داخلی شامل گالری ها، از بخش هایی نیز در فضای آزاد برخوردار است که با حفظ بناهایی که قدمت آنها به سال ها قبل می رسد، شکل گرفته. اما بازدید از بخش های بیرونی در برخی فصول سال و با توجه به شرایط آب و هوایی امکان پذیر نیست.

موزه نفت کانادا 2

اكنون موزه نفت كانادا، ابتكاري را براي بازديد تابستاني از اين موزه انديشيده است كه استفاده از گاري هاي اسبي را در يك تور 45 دقيقه اي در محوطه هاي بيروني اين موزه، شامل مي شود. انتظار مي رود اين ابتكار با توجه به گذشتن از مسيري با طبيعت زيبا و فضاهاي سبز، با استقبال بازديد كنندگان رو به رو شود.

چاه هاي نفت، فناوري هاي قديمي حفر چاه، واگن هاي حمل نفت و مجسمه هاي نفتي از جمله آيتم هاي نمايشي محوطه هاي بيروني موزه نفت كانادا هستند كه به روايتي نخستين چاه نفت تجاري در آمريكاي شمالي است..