توسط نوه کارمند بازنشسته نفت

برگه خاتمه خدمت با قدمت نيم قرن به موزه نفت اهدا شد

چهارشنبه بیستم تير ماه 1397برگه خاتمه خدمت با قدمت نيم قرن به موزه نفت اهدا شد

برگه خاتمه خدمت در مناطق نفتخيز، متعلق به سال 1347، توسط نوه مرحوم ايلخاني بحيرايي به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، شهاب بحيرايي، كه سند متعلق به پدربزرگش را به موزه نفت اهدا كرده است، مي گويد: "اين برگه را در ميان اوراقي كه مادرم به عنوان يادگار از آنها نگهداري مي كرد پيدا كردم و از آنجا كه از راه اندازي موزه هاي نفت مطلع شده بودم، مادرم را قانع كردم كه براي حفظ و انتقال اين سند به نسل هاي آينده بهتر است آن را به موزه نفت اهدا كنيم."

بحيرايي كه خود كارمند شركت گاز استان تهران است، مي افزايد: "پدربزرگم در سال 1327 در نفت استخدام شده بود و به عنوان كمك بهيار سال ها در بندر ماهشهر مشغول به فعاليت بود."

ايلخاني بحيرايي متولد سال 1287 بود و 23 سال بعد از بازنشستگي در سال 1370 به رحمت ايزدي پيوست.