تخریب هواکش متروی مقابل پمپ بنزين دروزاه دولت آغاز شد

شنبه بیست و سوم تير ماه 1397تخریب هواکش متروی مقابل پمپ بنزين دروزاه دولت آغاز شد

تخريب هواكش مقابل پمپ بنزين قديمي دروازه دولت تهران، كه قرار است به يكي از موزه هاي نفت تبديل شود، آغاز شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اقدام به تخريب هواكش متروي مقابل پمپ بنزين دروزاه دولت در تقاطع خيابان هاي انقلاب و سعدي، پس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي و رايزني هاي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با شهرداري و متروي تهران، انجام مي گيرد.

اصلاح نماي جايگاه سوخت قديمي دروزاه دولت تهران و نزديك كردن محيط اطراف آن به اصالت اوليه از جمله اهداف اقدام به تخريب هواكش مترو در اين منطقه است كه سرانجام با همكاري مترو و شهرداري تهران كليد خورده است.

تخريب هواكش

گفتني است كه پمپ بنزين دروزاه دولت از جمله جايگاه هاي قديمي در شهر تهران است كه توسط شركت نفت انگليس و ايران در دوران پهلوي اول ساخته شده و بناي آن از معماري ويژه اي برخوردار است.

اين جايگاه قديمي قرار است به عنوان سومين موزه نفت كشور، تا پايان سال جاري گشايش يابد.