با همكاري شركت پخش فرآورده هاي نفتي شاهرود صورت گرفت

شناسايي و انتقال پنج پمپ بنزين قديمي به موزه نفت

سه شنبه بیست و ششم تير ماه 1397شناسايي و انتقال پنج پمپ بنزين قديمي به موزه نفت

پنج دستگاه پمپ بنزين قديمي، توسط كارشناسان بخش اشياي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، در انبار بحران دامغان شناسايي و به موزه نفت انتقال داده شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، در ادامه بازديدهاي كارشناسان بخش اشياي موزه هاي نفت از مناطق مختلف كشور، پنج دستگاه تلمبه كه قدمت ساخت آنها به حدود 80 سال مي رسد در استان سمنان، منطقه شاهرود، ناحيه دامغان مورد شناسايي قرار گرفت.

به گفته مهدي واحدي، كارشناس بخش اشيا و نماينده موزه نفت، اشياي مزبور عبارتند از: يك دستگاه پمپ بنزين قديمي با مارك "بنت" ساخت كشور سوئيس، يك دستگاه "تاتسوتو" ساخت كشور ژاپن و سه دستگاه با مارك "توخيم" ساخت كشور آمريكا كه قدمت آنها به حدود 80 سال مي رسد.

واحدي مي افزايد: اين دستگاه ها از نوع شماره انداز بوده و از آنجا كه علي رغم گذشت ساليان زياد، هنوز از قابليت استفاده برخوردار بودند، در انبار بحران دامغان، به منظور استفاده در مواقع ضروري، نگهداري مي شدند.

اين پمپ هاي قديمي پس از هماهنگي و همكاري مديريت و كاركنان شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود، به موزه هاي نفت انتقال يافتند تا به عنوان بخشي از ميراث صنعت نفت حفاظت شده و در معرض ديد مخاطبان اين موزه ها قرار گيرند.