رئيس صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت:

موزه هاي نفت غرور آفرين و نشان دهنده عظمت اين صنعت است

دوشنبه یکم مرداد ماه 1397موزه هاي نفت غرور آفرين و نشان دهنده عظمت اين صنعت است

رئيس صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت كه به همراه جمعي از روساي بخش هاي مختلف اين صندوق از موزه هاي كارآموزان و بنزين خانه آبادان ديدن مي كرد، اين موزه ها را غرور آفرين و نشان دهنده عظمت صنعت نفت، خواند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، اكرم زرواني، رئيس صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، سيد عبدا.. شيرازي، معاون صندوق هاي بازنشستگي، كيميايي، رئيس امور فرهنگي، ورزش و گردشگري بازنشستگان، ابوالفضل سيد علي، رئيس هماهنگي امور اجرايي مناطق صندوق هاي بازنشستگي و سيد محسن هاشمي، رئيس منطقه دو صندوق هاي بازنشستگي، ضمن ديدار از موزه هاي نفت آبادان با دست اندركاران اين موزه ها به گفت و گو نشستند.

زرواني پمپ بنزين

بنا به همين گزارش زرواني در اين ديدار ضمن ثمربخش توصيف كردن اقدامات انجام گرفته در راستاي راه اندازي موزه هاي نفت، آمادگي صندوق هاي بازنشستگي را براي اعزام جمعي از پيشكسوتان و مديران صنعت در قالب يك تور گردشگري به موزه هاي بنزين خانه و كارآموزان اعلام كرد.

گفتني است موزه بنزين خانه آبادان در محل نخستين پمپ بنزين كشور، راه اندازي شده و اشياء و مستندات مربوط به صنعت پخش در آن به نمايش گذاشته شده است. موزه كارآموزان آبادان نيز در محل آموزشگاه فني اين شهر برپا شده و بخشي از تاريخ آموزش در صنعت نفت را به نمايش مي گذارد.