دكتر نعمت الهي در گفت و گو با نشريه "زندگي نو"

ميراث شهرهاي نفتي بايد حفظ شود

چهارشنبه سوم مرداد ماه 1397ميراث شهرهاي نفتي بايد حفظ شود

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت تاكيد كرد: شهرهايي مثل آبادان و مسجد سليمان با صنعت نفت ايجاد شده، توسعه و پيشرفت كرده اند، پس بايد اين ميراث را حفظ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، دكتر اكبر نعمت الهي، در گفت و گو با نشريه زندگي نو، دو هفته نامه صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، به تشريح دستاورهاي موزه هاي نفت و برنامه هاي آتي اين مديريت پرداخت.

نعمت الهي در ابتدا ضمن اشاره به آغاز راه اندازي موزه هاي نفت در سال 1393 به دستور مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت، گفت: كار در موزه ها با نگاه به سه موزه نفت در مسجد سليمان، آبادان و تهران آغاز شد،اما در ادامه متوجه شديم كه ظرفيت ايجاد موزه هاي نفت، بسيار بيشتر از آن چيزي است كه ابتدا تصور مي كرديم.

دكتر نعمت الهي (2)

وي با اشاره به امكانات و اولويت بندي هايي كه در نخستين گام ها انجام گرفت، گفت: با توجه به اين كه ايجاد موزه در همه مكان هايي كه مناسب اين كار تشخيص داده شده بودند، ممكن نبود، تصميم گرفتيم چند جا موزه و بقيه جاها حفظ و مرمت شوند تا جلوي تخريب و نابودي بيشتر را بگيريم.

به گفته نعمت الهي، راه اندازي موزه هاي نفت با انتخاب مشاور و شروع كار مطالعاتي در مورد شهرهاي آبادان، مسجد سليمان و تهران آغاز شد و در كنار آن موضوعات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و صنعتي نفت مورد توجه قرار گرفت.

وي با اشاره به ضرورتحفظ ميراث نفت در شهرهاي نفتي كشور، گفت: در هر كدام از اين شهرها در فاز نخست چند نقطه را انتخاب كرديم. متوجه شديم كه در شهري مثل آبادان كه كوچك است، نمي شود چند تا موزه ايجاد كرد، پس تصميم گرفتيم چند جا موزه بشوند و بقيه جاها حفظ و مرمت شوند تا جلوي تخريب و نابودي بيشتر را بگيريم.

جرثقیل-اکوان

تلاش براي شناسايي و ثبت ملي تاريخي صنعت نفت از جمله ديگر مواردي بود كه در سخنان نعمت الهي مورد اشاره قرار گرفت. وي براي مثال به مخازن پرچي آب، با 90 سال قدمت اشاره كرد و افزود: در آبادان نزديك صد مورد از اينها را داريم.

وي همچنين از خانه هاي تشريفاتييا شاه نشين در آبادان نام برد و افزود: اينها موزه نمي شوند، ولي قرار است آنها را مهمانسرا كنيم، چرا كه اگر كاربري براي آنها ايجاد نشود، از بين مي روند.

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با اشاره به اين كه تا كنون دو پروژه از طرح موزه هاي صنعت نفت در شهر آبادان بهره برداري رسيده است، افزود: موزه هاي بنزين خانه و كارآموزان به ترتيب در محل نخستين پمپ بنزين ايران و آموزشگاه فني نفت راه اندازي شده است. اين در حالي است كه فعاليت براي راه اندازي موزه هاي نفت در ديگر نقاط آبادان، همچنان ادامه دارد.

وي در ادامه با اشاره به پارك موزه نفت در اسكله آبادان، گفت: صنعت نفت در آبادان 30 اسكله داشت كه فقط 9 تاي آنها باقي مانده است. اكنون اين پارك موزه از جمله پروژه هاي موزه نفت در آبادان است كه كارهايش دارد انجام مي شود.

گوگرد سازي مسجد سليمان

نعمت الهي از سه موقعيت در مسجد سليمان نام برد كه كارهاي آنها براي تبديل شدن به موزه در دست انجام است: كارخانه گوگردسازي و كارخانه تقسر در بي بيان و نيروگاه برق در تمبي. مدير موزه هاي نفت تاميد كرد چنانچه بودجه لازم تامين شود اين پروژه ها در سال جاري به بهره برداي خواهند رسيد. وي در عين حال از مسجد سليمان به عنوان شهر نخستين هاي نفت و نقطه اي كه قابليت تبديل به شهر موزه شده را داراست، نام برد.

اما در مورد موزه تهران، يعني موزه فناوري صنعت نفت كه قرار است در كنار پژوهشگاه صنعت نفت در غرب تهران بنا شود، نعمت الهي، گفت: كارهاي مطالعاتي اين پروژه انجام شده و در مرحله تامين اعتبار است، چنانچه اين كار انجام شود، عمليات راه اندازي موزه نفت تهران، آغاز خواهد شد.

وي همچنين از موزه دروازه دولت تهران نام برد كه بسياري از كارهاي آن انجام شده و تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. به گفته وي پمپ بنزين دروازه دولت يكي از قديمي ترين جايگاه هاي توزيع سوخت در تهران است كه بناي اوليه آن تقريبا دست نخورده مانده است.

در تهران كار مطالعاتي انجام شده، رفته براي تامين اعتبار، اگر تامين شود، مشاور طرح بيايد و كار را شروع كند.

مدير موزه هاي نفت همچنين از موزه صنعت نفت در مشهد كه در محل انبار قديمي شماره يك شركت پخش ايجاد مي شود نام برد و تاكيد كرد كارهاي مربوط به اين موزه نيز شروع شده است.

توزیع در حلب سازی کرمانشاه

موزه صنعت نفت در كرمانشاه در محل كارخانه حلب سازي و  حلب پركني پالايشگاه اين شهر، از ديگر پروژه هاي موزه نفت است كه مورد اشاره دكتر نعمت الهي قرار گرفت و يادآور شد: كارخانه حلب سازي با قدمت بيش از يك صصد سال و محوطه اطراف آن ديواركشي و از پالايشگاه كرمانشاه جدا شده است. كارهاي اين موزه نيز در حال انجام است و اميدوارم تا سال آينده افتتاح شود.

مرمت و مراقبت از تلمبه خانه قديمي پاتاق در استان كرمانشاه از جمله ديگر مواردي بود كه مورد اشاره مدير موزه هاي نفت قرار گرفت.

نعمت الهي با اشاره به اين كه مناطق نقتي براي ايجاد موزه هاي نفت در اولويت هستند، از اميديه و آغاجاري به عنوان دو منطقه ديگري نام برد كه اقداماتي براي ايجاد موزه در نفت در آنها انجام گرفته شده است. وي افزود: در اين دو شهر اماكني را شناسايي كرديم كه مدت ها رها شده بودند و اين رها شدن ها باعث تخريب مي شود و تجهيزات مفقود يا از بين مي روند. پس بايد از آنها مراقبت كرد تا حفظ شوند.

مدير موزه هاي نفت تاسيسات پتروشيمي مرودشت دراستان فارس را از جمله ديگر پروژه هاي موزه نفت ناميد و گفت: اين تاسيسات نخستين پالايشگاه پتروشيمي در كشور است كه مي خواهيم به موزه تبديل شود و موزه صنعت پتروشيمي در آنجا ساخته خواهد شد. در حال حاضر در صدد ثبت ملي اين تاسيسات هستيم.

اشياي قديمي موزه نفت در نمايشگاه

مدير موزه هاي نفت با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در بخش هاي گردآوري اسناد و اشياء در موزه هاي نفت، گفت: در بخش اسناد بيش از 25 ميليون برگ سند از انبارها و سلويج ها پيدا شده كه همكارانمان در مركز اسناد مشغول انجام عمليات مرمت و پژوهش روي آنها هستند.

وي افزود: كاشناسان بخش اشياي موزه هاي نفت نيز تمام نقاط را در صنعت نفت مي گردند و اشياي قديمي را پيدا مي كنند. اينها باعث شد كه خيلي از اشياء كه به نظر مي رسيد ديگر مورد نياز نيستند و بايد دور انداخته شوند، به سبب ارزش تاريخي شان حفظ و مرمت شوند و از نابودي آنها جلوگيري به عمل آيد.

نعمت الهي در پايان از همكاري خوب پيشكسوتان و بازنشستگان صنعت نفت ياد كرد و گفت: ما همچنين سراغ بازنشسته ها و قديمي هاي صنعت نفت رفته ايم. بسياري از اين افراد به خاطر عرقي كه به نفت داشتند، اشياء، اسناد و مداركي را سال ها حفظ كرده و اكنون به موزه نفت اهدا كردند.

وي با اشاره به اين كه مدارك و اشياي مزبور با نام فرد اهدا كننده در موزه هاي نفت به نمايش درخواهد آمد، گفت: از جمله اينها عكس هاي يادگاري، اشياء و تجهيزات قديمي، لباس هاي كار، كارت هاي شناسايي و احكام كارگزيني هاي نفت هستند. خوشبختانه همكاران صندوق هاي بازنشستگي نفت در اين زمينه همكاري موثري با موزه نفت داشته اند و به ما كمك كرده اند كه با پيشكسوتان صنعت نفت، بويژه در شهرستان ها ارتباط خوب و موثري برقرار كنيم.