هداياي بپیشکسوتی از شیراز به موزه نفت

پنج شنبه چهارم مرداد ماه 1397هداياي بپیشکسوتی از شیراز به موزه نفت

سهراب خيري آباديان، پيشكسوت و بازنشسته صنعت نفت، لباس كار قديمي و گواهينامه پايان تحصيلي در آموزشگاه فني آبادان را به موزه هاي نفت، اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، خيري آباديان كه در سال 1312 خورشيدي در آبادان متولد شده است، با دريافت گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه در رشته مكانيك، در سال 1332 در پالايشگاه آبادان مشغول به كار شده است.

سهراب خيرآبادي

وي كه در واحدهاي مختلف پالايشگاه آبادان خدمت كرده، با شروع جنگ تحميلي به پالايشگاه شيراز مامور شده و پس از جنگ نيز براي بازسازي واحدهاي آسيب ديده پالايشگاه به آبادان فراخوانده شده است.

خيري آباديان پس از 50 سال خدمت در نفت، به سال 1372 با سمت رئيس كارخانه قيرسازي پالايشگاه شيراز بازنشسته شده است. وي كه يادگارهاي خود را با همكاري كانون بازنشستگان شيراز به موزه هاي نفت اهدا كرده، مي گويد هنوز دلش براي نفت مي تپد و با كمال ميل آمادگي هر گونه همكاري با موزه نفت است، تا ميراث اين صنعت حفظ شود.