با پايان مرمت و بازسازي عمارت باغ آقا

مطالعات محتوايي و آماده سازي موزه صنعت نفت كرمان آغاز شد

شنبه بیستم مرداد ماه 1397مطالعات محتوايي و آماده سازي موزه صنعت نفت كرمان آغاز شد

موزه صنعت نفت كرمان كه قرار است در محل كنسولگري قديم انگليس در اين شهر، برپا شود، با پايان مرمت و بازسازي، وارد مرحله مطالعات محتوايي و آماده سازي شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، موزه صنعت نفت كرمان كه به نمايش وسايل نفت سوز، اختصاص خواهد داشت، اشياء و اسناد به نمايش درآمده را در بخش هاي معرفي تاريخچه بنا و محوطه، وسايل گرمايشي و حرارتي نفت سوز، وسايل روشنايي نفت سوز و وسايل نفت سوز تبديل كننده انرژي حراراتي به انرژي هاي الكتريسيته، مكانيكي يا مغناطيسي، به نمايش خواهد گذاشت.

در بخش وسايل گرمايشي و حرارتي، انواع خوراك پزي ها، بخاري ها، سماورها و ...، در بخش وسايل روشنايي، انواع چراغ هاي زنبوري، لامپا، گردسوزها و فانوس ها و در بخش مبدل انرژى حرارتى به الكتريسيته و مكانيكى، وسايلي مانند راديو، يخچال و پنكه نفتي به نمايش گذاشته خواهد شد.

همچنين در موزه صنعت نفت كرمان، انواع پيمانه ها، كيل ها، قيف ها و ظروف نفتي به نمايش درخواهد آمد. اين موزه همچنين داراي بخشي در محوطه بيروني است كه اشياء بزرگتر، از جمله تانكرهاي نفتي و وسايل نقليه حمل نفت در آن به نمايش درخواهد آمد.

پنكه نفتي

همزمان با آغاز مطالعات محتوايي موزه نفت كرمان، فعاليت هاي پژوهشي و گردآوري منابع و مستندات  براي تكميل پيشينه تاريخي عمارت موسوم به باغ آقا كه محل قديمي كنسولگري انگليس در كرمان بوده و بعدها به شركت نفت و پالايش و پخش انتقال يافته است در جريان است.

كارشناسان بخش اشيا ء و اسناد موزه نفت، با همكاري شركت پخش كرمان و مناطق اطراف از نمايندگي ها و فروشندگي ها و جايگاه هاي قديمي نفت در مناطق كرمان و شهرستان هاي اطراف بازديد به عمل آورده و ضمن جمع آوري اطلاعات ميداني در اين زمينه با پيشكسوتان و صاحب نظران فعال در صنعت نفت به گفت و گو نشستند.

لازم به يادآوري است، عمارت قدیمی کنسولگری انگلیس در کرمان در محله زریسف توسط سیدابوالحسن خان بیگی (حاکم کرمان در دوره زندیه) ساخته شد و در دوران پس از زندیه سال ها مقر ماموران انگلیس در شرق ایران و از جمله مقر فرماندهي پليس جنوب ايران بود.

اين عمارت مدت ها به صورت متروكه رها شده و در معرض تخريب قرار داشت كه هم اكنون براي تبديل به موزه صنعت نفت كرمان، مراحل تكميلي را پشت سر مي گذارد و در حال ثبت در فهرست آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي است.